Koninklijke onderscheidingen tijdens lintjesregen in Kampen

Koninklijke onderscheidingen tijdens lintjesregen in Kampen
Foto © KampenLive

Op woensdag 26 april vindt in heel Nederland de jaarlijkse lintjesregen plaats. Tijdens de lintjesregen worden inwoners beloond voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Burgemeester Sander de Rouwe reikte deze ochtend in de Stadsgehoorzaal de Koninklijke onderscheidingen uit aan de onderstaande negen personen.

Johan Boomsma (74 jaar), IJsselmuiden – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Boomsma is onderscheiden voor zijn verdiensten in het transport van hulpgoederen naar Oost-Europa. Samen met zijn echtgenote, die ook een Koninklijke onderscheiding ontvangt, heeft hij zich onbezoldigd ingezet voor de minderbedeelden, zowel in Nederland als op afstand. Met name door zijn voormalige werkzaamheden zag de heer Boomsma de mogelijkheden voor het organiseren van hulptransporten naar Oost-Europa. Vervolgens nam hij zelf het initiatief om transporten te rijden. Hij was medeoprichter van de stichting Humanitair Transport Oost-Europa, een gevestigde naam met een uitgebreide adressenlijst in Roemenië en omliggende landen. De stichting, die volledig draait op vrijwilligers, voorziet in het gehele transporttraject.

Annie Boomsma-Drok (74 jaar), IJsselmuiden – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Boomsma zet zich al meer dan 30 jaar in als vrijwilliger voor verpleeg- en revalidatiecentrum Myosotis. Naast haar vrijwillige activiteiten bij Myosotis heeft zij zich samen met haar echtgenoot meerdere jaren ingezet voor de Stichting Zeeland Helpt Roemenië. Ook zet zij zich nog steeds in om geld in te zamelen voor de zending van de Christelijke Gereformeerde Kerken, waarbij zij wekelijks zeker 20 uur van haar tijd besteedt. Samen met haar echtgenoot zet zij zich in voor de minder bedeelden door humanitaire dienstverlening aan Oost Europa.

Marian Bultman-Wezenberg (66 jaar), IJsselmuiden – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Bultman heeft zich gedurende een periode van 44 jaar ingezet voor gerechtigheid en heropening van de zaak van de Amerikaanse gevangene, Vincent Simmons. In 1977 werd de heer Simmons in Amerika veroordeeld tot een gevangenisstraf van 100 jaar voor een daad die hij altijd heeft ontkend. Mevrouw Bultman geloofde in zijn onschuld en was ervan overtuigd dat hij geen eerlijk proces had gekregen. Ze besloot om te gaan schrijven met de heer Simmons. Mevrouw Bultman maakte zich gaandeweg het Amerikaanse rechtssysteem eigen en regelde fondsen om de zaak te kunnen financieren. Ondanks haar gebrek aan juridische achtergrond en talloze tegenslagen, bleef ze zich inzetten voor de zaak. Ze reisde 14 keer naar de Verenigde Staten om de heer Simmons in de gevangenis te bezoeken. Afgelopen jaar heeft ze na diverse pogingen uiteindelijk een herziening op de rol gekregen. Een rechter in Marksville oordeelde dat de zaak over moest, omdat Simmons geen eerlijk proces heeft gehad. Vincent Simmons werd in februari 2022 na 44 jaar vrijgelaten uit de gevangenis.

Ries van den Heuvel (81 jaar), Kampen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 2004 is de heer Van den Heuvel vrijwillig actief voor de seniorensociëteit en heeft hij diverse functies vervuld. Zo was hij tijdelijk voorzitter en sinds 2011 penningmeester. In deze laatste rol heeft hij gezorgd voor een goede financiële overgang van de ANBO naar de Seniorensociëteit Kampen. Maar ook buiten de seniorensociëteit heeft de heer Van den Heuvel zich ingezet voor de ouderenzorg in Kampen. In 2004 is hij begonnen als ‘fietsmaatje’ bij verzorgingshuis Myosotis. Ondanks zijn eigen leeftijd van 80 jaar, fietste hij met een bewoner die niet meer zelfstandig kon fietsen. Daarnaast was de heer Van den Heuvel penningmeester en later voorzitter in het bestuur van Stichting Welzijn Kampen.

Coen Van Mierlo (57 jaar), Kampen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van Mierlo, eigenaar van een administratiekantoor in Kampen, zet zijn kennis en ervaring belangeloos in voor het verenigingsleven van Kampen. Zo vervulde hij ruim 11 jaar de functie van penningmeester binnen het bestuur van het Stedelijk Orkest Kampen en was hij meerdere jaren muziekbibliothecaris. Sinds 2020 is hij algemeen bestuurslid bij het orkest. Ook was de heer Van Mierlo ruim 13 jaar penningmeester binnen het bestuur van Stichting Jeugdtheater Ventura. Daarnaast is de heer Van Mierlo actief binnen het Evenementen Platform Kampen (EPK), waar hij sinds 2018 secretaris is en eerder als voorzitter heeft gefungeerd. Sinds juni 2019 is de heer Van Mierlo penningmeester binnen het bestuur van Blaasorkest “We Bin D’r Uut” te Kampen. Naast de financiële administratie is hij het aanspreekpunt voor het clubgebouw, de schoonmaak, kantinecommissie en beheert hij de muziekbibliotheek. Ook is de heer Van Mierlo één van de initiatiefnemers van de Stichting Stedelijk Onroerend Goed, waar hij de rol van penningmeester vervult.

Dirk Speelman (65 jaar), Kampen – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds zijn eerste aanstelling als docent bewegingsonderwijs in 1981 heeft de heer Speelman zich ingezet als lid en kaderlid voor de Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Van 1990 tot 1999 vervulde hij de functie van voorzitter van kern Zuid van de afdeling IJsselstreek en werd hij in 1999 verkozen tot lid van het hoofdbestuur van de KVLO. Naast zijn inzet voor de KVLO heeft de heer Speelman vele andere functies bekleed. Zo was hij penningmeester in het bestuur Stichting Leerlingenzorg Apeldoorn en Regio, Lid bestuur Markant -centrum voor kunsteducatie- te Apeldoorn, Lid Visitatiecommissie HBO-opleidingen voor NVAO en Lid Raad van Advies, Landelijk project “Opleiden in de school”. Hij was tevens penningmeester dagelijks bestuur SWV 23.05 VO, IJssel-Vecht en sinds januari 2021 is hij voorzitter Raad van Toezicht van de Iris basisscholen Kampen e.o. De heer Speelman heeft zich niet alleen op onderwijsvlak verdienstelijk gemaakt, maar ook op andere terreinen. Zo was hij meerdere perioden jeugdouderling en later pastoraal ouderling in de Gereformeerde kerk te Vaassen, voorzitter van tennisclub TC Vaassen en is hij sinds 2015 voorzitter van de Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal.

Gerri van der Stouwe – Wienen (64 jaar), Zalk – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van der Stouwe is een veelzijdig vrijwilliger binnen de kleine dorpsgemeenschap van Zalk. Van 1979 tot 2008 vervulde mevrouw Van der Stouwe de functie van penningmeester binnen de Christelijk Gemengde Zangvereniging ‘DEV’ Zalk en in 2016 werd zij opnieuw verkozen als bestuurslid – algemeen adjunct – om vervolgens vanaf 2017 de voorzittersfunctie te gaan bekleden. Naast haar activiteiten bij de zangvereniging is mevrouw Van der Stouwe secretaris van de plaatselijke afdeling van de PCOB en voorzitter van de vrouwenkring Perpetua van de Nederlands Hervormde kerk te Zalk. Daarnaast vervult zij de rol van pastoraal begeleider binnen dit kerkgenootschap en bezorgt ze warme maaltijden via Tafeltje Dekje.

Lies van der Wal-Wagterveld (74 jaar), IJsselmuiden – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van der Wal, vrijwilliger bij het Kamper Mandoline en Gitaar Orkest KMC, hoopt volgend jaar haar 60-jarige lidmaatschap bij het orkest te vieren. Sinds 35 jaar vervult zij de rol van vrijwilliger en is ze 17 jaar actief als algemeen bestuurslid. Het Kamper orkest heeft haar oorsprong in Kampen, maar tegenwoordig zijn de leden afkomstig uit verschillende delen van het land. Mevrouw Van der Wal is naast haar bestuurstaken ook zeer betrokken bij de organisatie van concerten en de jaarlijkse uitvoeringen. Haar inzet en betrokkenheid zijn van onschatbare waarde voor het orkest. Mevrouw Van der Wal is actief als vrijwilliger bij verpleeg- en verzorgingstehuis Maarlenhof in IJsselmuiden. Ook heeft zij zich ruim 15 jaar ingezet als collectant voor de stichting Alzheimer.

Meint Zwama (72 jaar), Kampen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Zwama heeft zich gedurende vele jaren verdienstelijk gemaakt als lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Zo was hij maar liefst 14 jaar als ouderling verbonden aan de Open Hof en later Broederkerk-gemeente in Kampen. Sinds 2012 is de heer Zwama bezoekbroeder en onderhoudt hij pastorale contacten met de extramurale bewoners van verzorgingstehuis De Amandelboom in Kampen. Daarnaast zet de heer Zwama zich al meer dan 25 jaar in voor de kerk door oud papier in te zamelen. Ook heeft de heer Zwama zich op vele andere manieren ingezet voor goede doelen. Zo heeft hij in het verleden vele collectes gelopen voor onder meer de stichting PIT (Protestants Christelijk Thuisfront), de ANGO-collecte en het Nationaal Fonds kinderhulp. Daarnaast was hij meerdere jaren actief als vrijwilliger op rommel-, boeken- en meubelmarkten van de stichting Kampen-Hongarije/Roemenië.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *