Fuiken bij vispassages illegaal geleegd

Fuiken bij vispassages illegaal geleegd
Foto ter illustratie - visfuik

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) merkt dat visfuiken die bij vispassages zijn geplaatst illegaal worden geleegd. Het waterschap plaatst de fuiken om te kunnen monitoren hoeveel en wat voor soorten vis er door de vispassages bij gemalen en stuwen zwemmen. Drie keer per week leegt het waterschap de fuiken. De vissen worden dan gesorteerd en geteld en daarna vrijgelaten. Doordat de fuiken illegaal geleegd worden, is er minder goed zicht op hoe het gaat met de visstand en hoe vispassages eventueel verbeterd kunnen worden. Het waterschap roept op fuiken niet op eigen initiatief te legen.

Gemalen en stuwen vormen barrières voor vissen. Met een vispassage kunnen de vissen hier veilig langs zwemmen. Dat is belangrijk voor de vismigratie. Vissen trekken van het ene naar het andere gebied om te paaien, te eten of te overwinteren. Essentieel voor het voortbestaan van de soort en de biodiversiteit. De afgelopen jaren is vismigratie een steeds belangrijker onderdeel geworden van het waterschapswerk. Om te kijken waar het nóg verder te verbeteren valt, is het voor het waterschap belangrijk te monitoren welke vissoorten door de passages zwemmen.

Het illegaal legen van visfuiken bij vispassages is een zorgwekkende situatie voor het waterschap Drents Overijsselse Delta. Het bemoeilijkt het monitoren van de visstand en het verbeteren van de vispassages om de vismigratie te bevorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *