Kamper gemeenteraad akkoord met beeldkwaliteitsplan voor Schans-Buitenwacht

Kamper gemeenteraad akkoord met beeldkwaliteitsplan voor Schans-Buitenwacht
Foto Schans Buitenwacht Gemeente Kampen

De gemeenteraad van Kampen heeft onlangs het beeldkwaliteitsplan voor het gebied Schans-Buitenwacht goedgekeurd, waardoor de gebouwen en de omgeving nu een nieuwe uitstraling zullen krijgen. Bouw- en inrichtingsplannen kunnen nu aan de hand van dit plan worden getoetst, wat betekent dat de veranderingen in het gebied zorgvuldig en gecontroleerd zullen verlopen.

Wethouder Jan Peter van der Sluis is blij met de goedkeuring van het beeldkwaliteitsplan en is verheugd dat bijna iedereen het eens is met het toekomstbeeld van Schans-Buitenwacht. Hij gelooft dat de locatie van het gebied van grote betekenis is voor Kampen en dat de veranderingen het gebied nog aantrekkelijker zullen maken voor inwoners, bedrijven en bezoekers.

Het gebied zal verschillende aanpassingen ondergaan, zoals de toevoeging van nieuwe horecagelegenheden en een andere fietsenstalling. Daarnaast worden het openbare groen, de zitjes en de verlichting vernieuwd. Schans-Buitenwacht is gelegen tegenover de stadsbrug en naast station Kampen, waardoor het een prominente locatie in de gemeente is. Ook is het een historisch waardevol gebied, omdat er in de 16e en 17e eeuw een schans was gevestigd waarmee vijanden werden tegengehouden. De gemeente is daarom extra alert op de veranderingen, zodat deze goed passen bij de bijzondere plek.

Het beeldkwaliteitsplan is opgesteld om ervoor te zorgen dat de veranderingen in het gebied passend zijn. Het plan bevat architectonische criteria waaraan bouwplannen moeten voldoen, zoals welke kleuren en materialen gebruikt mogen worden en hoe groot een gebouw mag zijn. Alle toekomstige bouw- en inrichtingsplannen worden getoetst aan de hand van dit plan.

Het is belangrijk voor de gemeente Kampen dat inwoners en bedrijven zich kunnen vinden in de nieuwe uitstraling van het gebied. Om deze reden konden zij het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan vooraf bekijken en hun opmerkingen en ideeën bespreken tijdens bijvoorbeeld een inloopspreekuur. Alle reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt in het definitieve plan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan in februari al goedgekeurd en nu heeft ook de gemeenteraad het plan geaccepteerd.

Van der Sluis is trots op het zorgvuldige traject dat is doorlopen met de inwoners en dat de gemeenteraad daar oog voor heeft gehad. Hij is van mening dat het nu tijd is om aan de slag te gaan en van Schans-Buitenwacht een prachtig gebied te maken om te parkeren en te recreëren. Met deze vernieuwingen zal Schans-Buitenwacht een nog aantrekkelijkere en gastvrije locatie worden voor zowel de inwoners van Kampen als voor bezoekers.

Via een digitale nieuwsbrief houdt gemeente Kampen geïnteresseerden op de hoogte van de ontwikkelingen in het gebied Schans-Buitenwacht. Aanmelden kan via schans-buitenwacht@kampen.nl. Kijk ook op www.kampen.nl/schans-buitenwacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *