“IJsselkogge niet zomaar ergens in een vitrine!”

“IJsselkogge niet zomaar ergens in een vitrine!”

De historische IJsselkogge verdient een plek in Kampen, zo luidde de belangrijkste conclusie van het drukbezochte stadsdebat over de terugkeer van het schip. Maar niet zomaar ergens in een vitrine neerzetten, daar waren de bezoekers het over eens. Het historische wrak en de verhalen van de Hanze kunnen een uithangbord zijn voor de stad. Dat is belangrijk voor ondernemers en als samenbindend verhaal voor alle Kampenaren.

Het stadsdebat, georganiseerd door CDA en D66, bracht veel ideeën naar voren over de toekomst van de IJsselkogge. Een grote meerderheid van de aanwezigen was het erover eens dat de IJsselkogge een unieke vondst is waar Kampenaren trots op kunnen zijn. En als het schip in Kampen wordt geëxposeerd, dan moet dat goed gebeuren.

Een groot Hanzemuseum zou een optie zijn, maar nog beter zou het zijn om de IJsselkogge in verbinding te brengen met de rest van de stad. Samen met de andere musea, de Bovenkerk en het Gotisch huis bijvoorbeeld. Belangrijk daarbij is dat de gemeente ondernemers, de culturele sector en andere inwoners erbij betrekt. Het moet een gezamenlijk verhaal worden.

De aanwezige ondernemers wezen op het belang van het trekken van bezoekers en als marketinginstrument voor Kampen. “De levendigheid is belangrijk om al het moois in de gemeente in stand te houden.” Maar niet alleen ondernemers zien de waarde van de IJsselkogge. Ook als levende geschiedenis en als trots uithangbord voor de gemeente kan het schip een belangrijke rol spelen.

Gemeenteraadslid Jacolien van de Wetering (CDA) was onder de indruk van het enthousiasme van de mensen. “Het schip is zo belangrijk voor onze ondernemers of voor een samenbindend verhaal. De ideeën en positieve energie helpen ons enorm bij het nemen van een besluit.” Edward Boon van D66 viel haar bij: “Dat enthousiasme moeten we gebruiken. Het moet een gezamenlijk verhaal worden. En dan gaat het niet over groot, maar over goed.”

In de komende maanden komt het college met voorstellen voor locatie en wijze van tentoonstellen. In juli zal de raad dan een besluit nemen op welke wijze de IJsselkogge naar Kampen zal terugkeren. Hopelijk kan het schip dan dienen als een uithangbord voor de stad en als samenbindend verhaal voor alle Kampenaren. Met de nodige zorg en aandacht kan de IJsselkogge een belangrijke rol spelen in de toekomst van Kampen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *