Aanvragen mantelzorgwaardering wordt makkelijker

Aanvragen mantelzorgwaardering wordt makkelijker

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de periode voor het aanvragen van een mantelzorgwaardering uit te breiden. Ook wordt de mantelzorgwaardering meer onder de aandacht gebracht. Tot nu toe kon de mantelzorgwaardering alleen in oktober worden aangevraagd. Het college stelt de gemeenteraad nu voor om de aanvraag het hele jaar mogelijk te maken. Als de raad in maart met het voorstel instemt, dan kan de mantelzorgwaardering vanaf april worden aangevraagd.

De mantelzorgwaardering van de gemeente Kampen is bedoeld voor iedereen die langere tijd intensieve zorg, hulp of ondersteuning biedt aan iemand in de directe omgeving. De waardering bestaat uit een financiële waardering van € 100 en een bloemetje. Jonge mantelzorgers tot 18 jaar ontvangen een Kampen Kadobon van € 15. De mantelzorgwaardering kan worden aangevraagd door mantelzorgers van inwoners van de gemeente Kampen.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Wij hebben veel waardering voor het werk dat mantelzorgers doen. De mantelzorgwaardering moet daarom eenvoudig zijn aan te vragen. Vorig jaar ontvingen wij ook aanvragen buiten de aanvraagtermijn. Het is niet de bedoeling dat mantelzorgers hun waardering hierdoor mislopen. Door de mantelzorgwaardering het hele jaar beschikbaar te stellen willen we meer mantelzorgers bereiken. Ook het opnieuw aanvragen van de waardering maken we eenvoudiger.”

Mantelzorgers zijn vaak enorm belast met de hulp die zij dagelijks bieden. Door de aanpassingen in de mantelzorgwaardering kan iemand zelf bepalen wanneer het aanvragen van de waardering het beste uitkomt. Hierdoor lopen mantelzorgers de aanvraag niet per ongeluk mis. Om de mantelzorgwaardering breder onder de aandacht te brengen, worden ook WijZ Welzijn, de Adviesraad sociaal domein en consulenten van de gemeente Kampen betrokken.

De gemeenteraad neemt naar verwachting op 23 maart een besluit over de mantelzorgwaardering. De waardering is dan vanaf 1 april aan te vragen via www.kampen.nl/mantelzorgwaardering. Afhankelijk van het raadsbesluit ontvangen mantelzorgers die in 2022 de mantelzorgwaardering hebben ontvangen eind maart een brief. In deze brief staat meer informatie over het aanvragen van de waardering voor 2023.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *