Minimaal 900 nieuwe sociale huurwoningen in Kampen

Minimaal 900 nieuwe sociale huurwoningen in Kampen
Wethouder Jan Peter van der Sluis en directeur-bestuurder van deltaWonen Evert Leideman

De komende 10 jaar bouwt deltaWonen minstens 900 nieuwe sociale huurwoningen in Kampen. Dat staat in het akkoord dat wethouder Jan Peter van der Sluis en directeur-bestuurder van deltaWonen Evert Leideman op donderdag 19 januari hebben ondertekend. Het gaat hierbij zowel om appartementen, als om grondgebonden woningen.

Afspraken op hoofdlijnen
In het akkoord zijn verschillende afspraken op hoofdlijnen gemaakt. Deze afspraken gaan niet alleen over aantallen, maar ook over de grootte en over de kwaliteit van de woningen. Het is de bedoeling dat er duurzame woningen worden gebouwd op een circulaire manier. Daarbij kunnen op termijn materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. DeltaWonen houdt rekening met het milieu door te kiezen voor bouwmethodes die de natuur zo min mogelijk belasten. Deze duurzame manier van bouwen sluit goed aan bij de ambities van de gemeente Kampen.

Ook zijn er afspraken gemaakt over flexwonen. Hierbij gaan de gemeente en deltaWonen versneld woningen bouwen die 10 tot 15 jaar op een locatie mogen blijven staan. Door te kiezen voor flexwonen, komen mensen die zoeken naar huisvesting sneller in aanmerking voor een woning. De woningen zijn van dezelfde kwaliteit als ‘gewone’ bouw. Ze zijn verplaatsbaar, vandaar dat er gesproken wordt over ‘flexwonen’. De gemeente zal de locaties voor deze woningen beschikbaar gaan stellen.

In dit akkoord is ook afgesproken dat gemeente en deltaWonen verdere afspraken gaan maken over wonen met zorg. Hierbij valt te denken aan meer levensloopbestendige woningen en zelfstandig begeleid wonen in samenwerking met een zorgpartij.

Het grootste deel van deze woningen, wordt gebouwd in Reevedelta, het gebied ten zuidwesten van Kampen dat volop in ontwikkeling is. De rest van de woningen wordt op verschillende andere plekken in de stad gebouwd. Gemeente Kampen en deltaWonen zoeken samen naar locaties voor deze nieuwe sociale huurwoningen.

Wachtlijsten verkorten
In het hele land is de vraag naar betaalbare woningen hoog. Ook in Kampen is dat het geval – op dit moment zijn er circa 6000 mensen actief op zoek naar een woning. Met de bouw van deze woningen, vinden veel zoekenden in gemeente Kampen een nieuwe woning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *