Gemeenteraad: “College kom met (beleids)voornemen circulair bouwen en oogsten!”

Gemeenteraad: “College kom met (beleids)voornemen circulair bouwen en oogsten!”

De motie ‘Circulair bouwen en oogsten’ die Hart voor Kampen, samen met de VVD indiende tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag 19 januari, is met een overgrote meerderheid aangenomen: 27 raadsleden stemden voor, drie tegen.

De motie roept het college op om vóór het zomerreces 2023 met een (beleids)voornemen te komen naar de raad waarin circulair bouwen en oogsten praktisch is vertaald en toepasbaar wordt gemaakt op zoveel mogelijk toekomstige bouw-/sloopovereenkomsten met de gemeente Kampen. Oogsten staat in dit geval voor het herwinnen van bouwstoffen, ook wel Urban Mining genoemd. Hierbij worden woningen en gebouwen niet gesloopt, maar de grondstoffen zoals beton, hout, dakpannen worden geoogst en uiteindelijk herbruikt.

Urban mining is noodzakelijk gezien het oplopende tekort aan grondstoffen en de CO2 uitstoot. De bouwsector is als grootverbruiker van grondstoffen verantwoordelijk is voor circa 40% van de totale nationale CO2-uitstoot. Met deze motie gaat de gemeente nu een extra stap zetten en meer snelheid maken om ook in de bouw circulariteit nog nadrukkelijker te gaan toepassen waardoor ook de CO2-uitstoot wordt teruggebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *