IRIS Christelijke Kindcentra neemt vier opvanglocaties over van stichting Prokino

IRIS Christelijke Kindcentra neemt vier opvanglocaties over van stichting Prokino

Per 1 januari 2023 neemt IRIS Christelijke Kindcentra drie locaties voor peuteropvang en één locatie voor buitenschoolse opvang over van stichting Prokino. De vier locaties zijn al gehuisvest in een IRIS-school. In Kampen gaat het om de peuteropvang in basisschool De Morgenster (Akelei 3) en in de Dr. H. Bouwmanschool (Wilhelminalaan 20). In Wilsum vallen vanaf het nieuwe jaar de peuteropvang en buitenschoolse opvang in basisschool De Regenboog onder de IRIS-vlag.

Voor de kinderen die de opvanglocaties al bezoeken, blijft alles hetzelfde. Voorzitter college van bestuur Henk ter Wee: ‘Vrijwel alle Prokino-medewerkers maken de overstap naar IRIS. Daar zijn we blij mee, want zo zien de kinderen ook na de overname dezelfde vertrouwde gezichten.’

Informatie en aanmelden
Op de vier nieuwe opvanglocaties is nog plek. Dit geldt ook voor de locatie Ontdekking (Ooievaarstraat 14 in Kampen), waar peuteropvang en buitenschoolse opvang worden aangeboden. Ouders/verzorgers die interesse hebben, kunnen een afspraak maken voor een kennismaking en/of hun kind aanmelden via: www.irisopvang.nl.

Vorming IRIS Christelijke Kindcentra
Ter Wee vervolgt: ‘Bij IRIS staan we voor samenwerking tussen opvang, onderwijs en andere partijen die een rol spelen in de ontwikkeling van het kind. Daarom werken we aan de vorming van onze locaties tot integrale kindcentra (IKC’s) of – zoals wij ze zelf noemen – ‘IRIS Kindcentra’. Hier kunnen kinderen van nul tot twaalf jaar terecht voor basisonderwijs en opvang. Een omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen vanuit zelfde normen, waarden en afspraken. De overname van de locaties van Prokino zien wij als een verrijking, want nu bieden we op drie extra plekken opvang en onderwijs onder één dak.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *