Gemeente Kampen intensiveert aanpak overlastgevende asielzoekers

Gemeente Kampen intensiveert aanpak overlastgevende asielzoekers
Foto ter illustratie

Mede naar aanleiding van enkele recente gebeurtenissen waarbij asielzoekers betrokken waren, wil de gemeente Kampen de aanpak van overlast gevende asielzoekers uit Dronten intensiveren. Samen met het COA, de politiekorpsen van Kampen en Dronten en de gemeente Dronten zijn verschillende maatregelen op een rijtje gezet en waar nodig aangescherpt.

“In Nederland en ook in gemeente Kampen willen we veiligheid bieden aan mensen die vluchten voor oorlog of geweld. Dat doen we van harte en belangeloos. Een kleine groep asielzoekers maakt hier helaas misbruik van en zorgt voor overlast of criminaliteit. Dat tolereren we niet”, stelt burgemeester Sander de Rouwe. “Hierbij wil ik wel benadrukken dat, hoewel de indruk soms anders is, de overlast in Kampen wordt veroorzaakt door in verhouding een zeer gering aantal bewoners van het AZC Dronten. De overgrote meerderheid van de ongeveer 1.100 bewoners leidt een normaal en rustig bestaan.”

Maatregelen
Intensief overleg tussen het COA, de politiekorpsen van Kampen en Dronten en de gemeente Dronten heeft geleid tot een set van nieuwe en aangescherpte maatregelen. Om te beginnen gaan de politiekorpsen uit Kampen en Dronten vaker en meer kennis en informatie delen. Met het COA is afgesproken bij overplaatsingen van bewoners vanuit een ander AZC naar Dronten scherper te toetsen of er sprake is van mogelijke overlastgevers. Als daar sprake van is, wordt op voorhand de wijkagent geïnformeerd. Politie en COA werkten al nauw samen als een bewoner overlast veroorzaakt en waar nodig wordt dit verder geïntensiveerd. Bij herhaaldelijke overlast kan een gebiedsverbod worden opgelegd. Dit is in het verleden zeer effectief gebleken. In 2022 is dit één keer opgelegd. “Als er sprake is van een ernstig misdrijf, kreeg en krijgt opsporing en vervolging van de dader de hoogste prioriteit. Dat heeft bij het zedenincident in het stadspark tot een snelle aanhouding van een verdachte geleid”, aldus De Rouwe, die het OM, het COA en de gemeente Dronten erkentelijk is voor hun inspanningen.

Kamper aanpak ontheemden
Dat opvang van vluchtelingen ook zonder overlast kan, laat volgens de burgemeester de ‘Kamper aanpak ontheemden’ zien. “Als we kijken naar onze eigen criteria, zoals kleinschalige opvang, met directe begeleiding door maatjes en met draagvlak in de buurt, dan zien we dat er nauwelijks sprake is van overlast. Het is niet gezegd dat er in Kampen nooit iets kan gebeuren, maar tot nu toe zijn er precies nul incidenten bij ons bekend als het gaat om de kleinschalige tijdelijke noodopvang aan de Industrieweg of de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. We zien in Kampen zelf dus dat het ook anders kan. Ik ga ervan uit dat we met eerdergenoemde maatregelen effectief kunnen optreden, waarmee ook de overlast vanuit Dronten merkbaar zal afnemen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *