Kamper college gaat werkbonus voorbereiden

Kamper college gaat werkbonus voorbereiden

Brede steun D66-initiatief Werkbonus

De gehele Kamper gemeenteraad steunde afgelopen week het voorstel van D66 voor een werkbonus. Door dit initiatief wordt het in de toekomst gemakkelijker en aantrekkelijker voor mensen in de bijstand om in deeltijd te gaan werken. Doel is om mensen mee te laten doen in de samenleving en als opstap naar weer volledig op eigen benen kunnen staan. Het college gaat het plan nu verder uitwerken.

Op dit moment zijn er veel obstakels als je vanuit een bijstandsuitkering in deeltijd wilt gaan werken. Er zijn nauwelijks financiële prikkels en je loopt het risico dat je je huur- of zorgtoeslag verliest of zelfs moet terugbetalen. Onderzoek laat echter zien dat beginnen met parttime werk een zeer goede opstap is voor het vinden van een volledig baan en uit de uitkering te komen.

Om deze obstakels weg te nemen presenteerde de Kamper D66-fractie het plan voor een werkbonus. De werkbonus is een premie die je als bijstandsgerechtigde krijgt als je parttime werkt. Hoe meer en hoe langer je werkt, hoe hoger deze is. De opgebouwde werkbonus wordt twee keer per jaar uitbetaald en hoeft niet te worden verrekend met de belastingdienst.

Volgens fractievoorzitter Gerben Wijnja neemt de werkbonus een belangrijk obstakel weg om geleidelijk weer mee te doen in het arbeidsproces. “Met de werkbonus lopen mensen niet meer het gevaar dat ze toeslagen moeten terugbetalen. Veel mensen met een bijstandsuitkeringen willen graag beginnen met deeltijdwerk maar durven dat nu niet, bang van om van een koude kermis terug te komen. Met ons voorstel halen we obstakels weg en laten we werken meer lonen. ”

Wethouder Van der Sluis omarmde het voorstel. Wijnja kreeg daarnaast veel lof van andere fracties in de Kamper gemeenteraad. D66-voorman Wijnja: “Natuurlijk ben ik blij met de complimenten van mijn collega’s in de raad. Maar ik ben vooral trots dat we het voor mensen in de bijstand straks makkelijker maken om mee te doen. En om -als het even kan- in stapjes uit de uitkering te komen. Dat is zo belangrijk. Mensen weer regie geven over hun eigen leven.”

Het college gaat de komende maanden de werkbonus als pilot voorbereiden. Het plan is de werkbonus medio 2023 echt in te voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *