Verder onderzoek Schansdijk voor uitbreiding woonwagenstandplaatsen

Verder onderzoek Schansdijk voor uitbreiding woonwagenstandplaatsen
Foto woonwagens ter illustratie

De Schansdijk komt na een voorlopig haalbaarheidsonderzoek als meest kansrijke locatie uit de bus voor uitbreiding van circa 24 woonwagenstandplaatsen in de gemeente Kampen. Het college van B&W heeft besloten om voor deze locatie de benodigde vervolgonderzoeken op te starten. Zij hoopt uiterlijk halverwege 2023 een definitief go/no-go besluit te kunnen nemen over de realisatie van woonwagenstandplaatsen op deze plek.

Naast de locatie Schansdijk, kiest het college er voor om zich naast een grootschalige locatie ook te richten op onderzoek naar kleinschalige uitbreiding van bestaande woonwagenlocatie aan de Wielstraat, bij de Constructieweg. Mogelijk zijn hier enkele woonwagenstandplaatsen te creëren.

De focus van de gemeente blijft liggen op de ontwikkeling van een grootschalige locatie, omdat een grote locatie de uitgesproken voorkeur heeft van de Huurdersvereniging Woonwagenbelangen Kampen die de belangen behartigt van de woonwagenbewoners in de gemeente Kampen.

De gemeente heeft eind vorig jaar adviesbureau MLG opdracht gegeven onderzoek te doen naar mogelijkheden en belemmeringen voor de ontwikkeling van een woonwagenlocatie op de locaties Schansdijk en Venedijk. Daarnaast is de locatie Tussenland/Goudplevier door de gemeente zelf onderzocht als mogelijk kleinschalige uitbreidingslocatie voor woonwagenstandplaatsen.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Het college vindt het jammer dat het niet gelukt is om al eerder dit jaar een knoop door te hakken over de verschillende onderzochte locaties, maar is blij dat er nu toch meer zicht komt op het creëren van meer woonruimte voor woonwagenbewoners. Zij verdienen een prettige plek om te kunnen wonen. Uiterlijk halverwege volgend jaar hopen we definitief een knoop door te kunnen hakken.”

Schansdijk
Uit het onderzoek blijkt dat de locatie aan de Schansdijk het meest geschikt is voor de realisatie van woonwagenstandplaatsen. Het terrein biedt ruimte aan 24 standplaatsen en is relatief makkelijk te bereiken via bestaande wegen. Er zijn geen grote ingrepen nodig om deze locatie goed te ontsluiten. Er zijn nog wel enkele aandachtspunten die om nader onderzoek vragen. Het gaat dan onder meer om flora- en faunaonderzoek en bodemonderzoek naar mogelijke vervuiling. Ook de eigendomssituatie van het perceel aan de Schansdijk (grond is verpacht) en de gevolgen voor omwonenden en omliggende verenigingen en bedrijven maken onderdeel uit van deze vervolgonderzoeken. Het college vindt het de moeite waard om dit verder uit te zoeken, omdat de locatie Schansdijk op veel punten positief scoort en daarmee geschikt lijkt te zijn als uitbreidingslocatie voor woonwagenstandplaatsen.

Venedijk
De Venedijk valt af als uitbreidingslocatie, hier wordt geen verder onderzoek naar gedaan. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat deze locatie teveel belemmeringen kent. Zo blijkt de bestaande infrastructuur ongeschikt om als ontsluiting te functioneren voor een eventuele woonwagenlocatie. Er zijn kostbare en ingrijpende aanpassingen nodig in het landschap om het perceel goed toegankelijk te maken. Daarnaast maakt de Venedijk inmiddels onderdeel uit van de gebiedsvisie Reevedelta als ‘groene’ long. Het college kiest er daarom voor om deze locatie te laten vervallen.

Tussenland/Goudplevier
Onderzoek van de gemeente heeft uitgewezen dat er voor deze locatie geen draagvlak is onder de mensen die op de wachtlijst staan voor een woonwagenstandplaats. Daarom valt deze locatie af voor uitbreiding van woonwagenstandplaatsen.

Communicatie & participatie
De omwonenden van de onderzochte locaties, de Huurdervereniging Woonwagenbelangen Kampen en de mensen die op de wachtlijst staan voor een standplaats zijn per brief geïnformeerd over het collegebesluit.

De directe omgeving van de locaties waar verder onderzoek plaatsvindt, wordt betrokken via een participatietraject. Dit gebeurt nadat de onderzoeken zijn afgerond, zodat de gesprekken gevoerd kunnen worden met alle benodigde informatie in beeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *