Protest Kamper melkbusschutters tegen oud en nieuw visie gemeente Kampen

Protest Kamper melkbusschutters tegen oud en nieuw visie gemeente Kampen
Foto © KampenLive / Marco Westendorp

Afgelopen woensdagavond heeft een grote groep Kamper melkbusschutters geprotesteerd tegen het beperken van het melkbusschieten en het te nemen beleid met betrekking tot het melkbusschieten voor of tijdens de jaarwisseling in Kampen. In en voor het Kamper Stadhuis hebben zich ongeveer 125 personen verzameld.

Volgens de schutters heeft de gemeente vorig jaar aangegeven dat er een ‘5 jaren beleid’ moet komen, en is er inmiddels iemand voor aangesteld. “Het plan wat gepresenteerd werd strookt totaal niet met hoe het de afgelopen jaren is gegaan en is het niet gunstig voor ons als schutters. We hebben de laatste jaren met ons allen laten zien dat oud- en nieuw perfect verlopen is. Daarom voelen de nieuwe plannen niet als waardering en beloning  van de gemeente, maar als straf!” aldus de melkbusschutters.

Aanleiding
In 2020 heeft de gemeenteraad, middels de motie “oud-nieuw-visie”, het college van burgemeester en wethouders verzocht een meerjarenvisie op te stellen rondom de jaarwisseling waarbij de tradities in ere worden gehouden, maar met aandacht voor veiligheid en het verminderen van overlast voor mens en (huis)dieren. Ieder jaar is er de terugkerende discussie over overlast en behoud van
tradities. De gemeente Kampen vindt het daarom belangrijk om in kaart te brengen welke invulling van de jaarwisseling bij Kampen past en hoe daar invulling aan gegeven kan worden in de komende jaren.

Kampen kent vele gebruiken rond de viering van de jaarwisseling in haar gemeente. Zo zoeken veel inwoners elkaar tijdens de viering op, ook op straat, waarbij partytenten en vuurkorven en -tonnen worden gebruikt. Ook kenmerkend voor Kampen is het carbidschieten (ook wel melkbussenschieten genoemd). Veel mensen beleven plezier aan de jaarwisseling. Dit neemt niet weg dat er ook klachten en bezwaren zijn die vaak zijn terug te voeren op lawaaioverlast en zorgen om de veiligheid.

Sinds 2018 mag binnen de bebouwde kom van Kampen en IJsselmuiden alleen carbid worden geschoten op aangewezen locaties. Tijdens de afgelopen jaarwisseling waren er 35 locaties in Kampen en 18 in IJsselmuiden. Voor de kleine kernen (Grafhorst, Kamperveen, Kampereiland, Mastenbroek, ’s Heerenbroek, Wilsum en Zalk) en het buitengebied in de gemeente Kampen geldt deze beperking niet.

Of de Kamper politiek gevoelig is voor het protest zal vanavond blijken tijdens de commissievergadering ‘Samenleven en bestuur’

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *