Statushouders in seniorenwoning in Kampen

Statushouders in seniorenwoning in Kampen
Foto © KampenLive

Vanmiddag ondertekenen Teun de Man van Stichting Algemene Armenstaat en burgemeester Sander de Rouwe een overeenkomst voor het huisvesten van twee statushouders in een seniorenwoning van de stichting. Binnen een maand na de start van het project de Thuisgevers is daarmee het eerste Thuisgeef-initiatief een feit, in de gemeente die samen met de Protestante Kerk in Nederland aan de wieg stond van dit project. Intussen worden in ruim 40 gemeenten zo’n 60 initiatieven voor tijdelijke huisvesting van statushouders via kerken en andere maatschappelijke organisaties onderzocht.

De Stichting Algemene Armenstaat is voortgekomen uit de vroegere stichting van weldadigheid en beschikt over ruim veertig sociale huurwoningen, specifiek voor de oudere doelgroep. Een van de 24 seniorenwoningen van De Oldenhof komt nu vrij voor twee 55-plus statushouders; dat zijn erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Teun de Man, voorzitter van de stichting, vertelt: “Onze stichting heeft een sociale inborst; wij denken ook in het sociale belang. Toen ik las over het plan van de gemeente Kampen en de kerken, kwamen bij ons toevallig net twee woningen leeg. Het bestuur was het er direct over eens om een van de woningen aan te bieden voor de huisvesting van statushouders. Het was alleen even zoeken naar een stel van 55-plus. Dat staat nu eenmaal in onze statuten en daar wilden we ons wel aan houden.” Samen met tientallen vrijwilligers van de stichting, welzijnsorganisatie WijZ en de kerken in Kampen, is de woning de afgelopen dagen schoongemaakt en ingericht. In overleg met de vorige bewoner is een deel van de goede inboedel achtergelaten voor de nieuwkomers.

Burgmeester Sander de Rouwe: “Dit is opnieuw een voorbeeld van de ‘Kamper Aanpak Ontheemden’ waar het project de Thuisgevers voor staat: kleinschalige huisvesting vanuit en met de samenleving, in plaats van grootschalige opvang door afspraken tussen overheden. Daar ben ik als burgemeester vóór, omdat het gebleken succesvol is.” Een tweede pijler van de Thuisgevers die in de gemeente Kampen vorm krijgt, is de aanvullende sociale begeleiding. “Samen met onze welzijnsorganisatie WijZ en de Kamper afdelingen van vrijwilligersorganisaties Humanitas en Present wordt gewerkt aan een allround buddy-systeem voor álle ontheemden die een tijdelijk thuis hebben gevonden in de gemeente. Inwoners kunnen daar bij helpen, door activiteiten te organiseren die vanuit het gemeentelijke Ontmoetingsfonds Ontheemden worden gefinancierd. Zo nemen we ontheemden daadwerkelijk samen in ons midden op.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *