Boeren met tractoren demonstratief aanwezig op Stadhuis tijdens informatieavond

Boeren met tractoren demonstratief aanwezig op Stadhuis tijdens informatieavond
Foto © KampenLive - Marco Westendorp

Vanavond stond in het Kamper Stadhuis een informatieavond op het programma waar onder andere het stikstofbeleid en veenweidegebied ter sprake kwamen. De avond was voornamelijk informatief van aard. Het daadwerkelijke gesprek met de boeren volgt later (vrijdag 14 oktober a.s.)

Voor de infoavond waren deskundigen uitgenodigd om de aanwezigen te informeren over stikstof, veenweidegebied (CO2) en de gebiedsgerichte aanpak. Daarmee werd ook duidelijk welke overheden (rijk, provincie en gemeente) waarover gaan. Mede omdat de capaciteit van de raadzaal beperkt was, werd deze informatiesessie (ook) uitgezonden via de raadswebpagina. De uitzending is daar ook terug te kijken.

14 boeren zetten hun aanwezigheid kracht bij door hun tractoren vlak voor de ingang van het Kamper Stadhuis te parkeren.

Op vrijdag 14 oktober a.s. vindt vanaf 19.30 uur (in het Trefpunt in Mastenbroek) dan het eerder aangegeven gesprek plaats tussen (in ieder geval) agrariërs en raads- en commissieleden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *