Gemeente zet eerste stap om te komen tot een omgevingsplan

Gemeente zet eerste stap om te komen tot een omgevingsplan

Met het oog op de komst van de Omgevingswet harmoniseert en actualiseert gemeente Kampen haar bestemmingsplannen. De eerste stap zet zij nu met de bestemmingsplannen voor de woongebieden Kampen en IJsselmuiden. Deze circa 100 verschillende bestemmingsplannen, waarvan de meeste alweer bijna 10 jaar oud zijn, worden samengevoegd in 1 nieuw actueel plan. Hoewel de formele terinzagelegging later dit jaar volgt, roept de gemeente inwoners en ondernemers nu al op om op het concept-plan, de eerste aanzet voor het nieuwe bestemmingsplan, te reageren.

“We kiezen als gemeente bewust voor vroegtijdige participatie. We vinden het namelijk belangrijk dat, voordat de formele terinzagelegging van het plan plaatsvindt, inwoners en ondernemers de gelegenheid hebben om kennis te nemen van het concept-plan en van de wijzigingen qua structuur en inhoud. Aan de hand van hun reacties kunnen we daar waar nodig en mogelijk nu al verbeteringen doorvoeren en zo het plan samen beter maken voordat het het daadwerkelijke besluitvormingstraject ingaat”, aldus wethouder Holtland.

Van oud naar nieuw
Als onderdeel van de actualisatie en harmonisatie zijn in het concept-plan ook de afwijkingen op de nu nog geldende bestemmingsplannen die via een omgevingsvergunning zijn vergund, meegenomen. Daarnaast zijn wijzigingen in de systematiek, de inhoud (zowel verruimingen als aanscherpingen) en nieuwe thema’s verwerkt. Op een aantal punten zijn ook inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Het straks zonder omgevingsvergunning kunnen uitoefenen van kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis, is een van de twee belangrijkste inhoudelijke wijzigingen. Hier zijn uiteraard wel randvoorwaarden aan verbonden. Een andere belangrijke inhoudelijke wijziging is dat nieuwe zorgwoningen straks alleen nog mogelijk zijn via een omgevingsvergunning.

Reageren op concept-plan
Het concept-plan is vanaf 4 mei 2022 te bekijken via ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf 4 mei tot en met 14 juni 2022 kunnen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden op het concept-plan reageren door een mail te sturen naar omgevingsplan@kampen.nl. Via dit mailadres is het ook mogelijk om meer informatie over het concept-plan op te vragen.

Het vervolg
Na verwerking van de ontvangen reacties op het concept-plan wordt het ontwerp-bestemmingsplan naar verwachting in september door het college vastgesteld en start de formele terinzagelegging. Het definitieve bestemmingsplan wordt naar verwachting in eind 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Vanaf 2023 volgt het harmoniseren en actualiseren van de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen en het buitengebied. Het idee is om hiervoor te zijner tijd dezelfde werkwijze te hanteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *