Nieuwe subsidieregeling voor amateurkunstverenigingen

Nieuwe subsidieregeling voor amateurkunstverenigingen
Foto © KampenLive

Burgemeester en wethouders hebben een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor amateurkunstverenigingen. De nieuwe regeling geldt vanaf 2023. Verenigingen die nu nog geen subsidie ontvangen, kunnen ook een aanvraag doen. Alle verenigingen voor amateurkunst krijgen zo gelijke kansen. Met de nieuwe subsidieregeling worden verenigingen gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Een subsidie kan vanaf 4 mei worden aangevraagd. Aanvragen voor de jaren 2023 en 2024 moeten voor 1 oktober 2022 bij de gemeente binnen zijn.

Maatschappelijke meerwaarde
Belangrijk uitgangspunt is dat de gemeentelijke subsidie is gekoppeld aan de culturele en maatschappelijke meerwaarde die een vereniging levert. Onder de huidige regeling zijn al afspraken met verenigingen gemaakt in de vorm van samenwerkingsarrangementen. Daarbij staan maatschappelijke doelen centraal. De subsidiebedragen waren hier alleen nog niet aan gekoppeld. Daar brengt de gemeente nu verandering in. Een helder puntensysteem bepaalt de bijdrage die wordt geleverd. Ook op verzoek van de verenigingen vormen de waarden uit de huidige samenwerkingsarrangementen hiervoor de basis.

Verenigingen leveren voor subsidies vanaf 2023 bij hun subsidieaanvraag een tweejarenplan in. Op basis daarvan wordt de aanvraag beoordeeld op kwaliteit. Criteria daarbij zijn:
• artistieke begeleiding
• publieksbereik
• sociaal-maatschappelijke relevantie
• uniciteit/originaliteit ten opzichte van andere aanvragers
• samenwerking in de sector
• innovatie, toegankelijkheid en zichtbaarheid
• promotie van de gemeente

Een gelijk speelveld
Verenigingen die onder de huidige regeling een subsidie ontvangen, kwamen automatisch ook het volgende jaar in aanmerking. Daardoor was er geen ruimte voor nieuwe verenigingen om een aanvraag te doen. Straks kunnen alle amateurkunstverenigingen een aanvraag doen, ook als zij nu geen subsidie ontvangen. Met de nieuwe regeling ontstaat een eerlijkere verdeling van subsidies voor alle verenigingen.

Eenvoudige procedures
De nieuwe subsidieregeling maakt het voor verenigingen makkelijker om subsidie aan te vragen. Wordt een subsidie toegekend, dan geldt het subsidiebedrag voor 2 jaar. Een vereniging hoeft hierdoor niet ieder jaar een volledig nieuwe subsidieaanvraag te doen. Verenigingen leveren voor het tweede jaar alleen de begroting, de activiteiten en het ledenaantal voor dat jaar in. Meer informatie over de regeling en de aanvraagformulieren zijn vanaf 4 mei beschikbaar op www.kampen.nl/amateurkunst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *