Adoptieoverdracht oorlogsmonumenten op 14 april

Adoptieoverdracht oorlogsmonumenten op 14 april
Foto © KampenLive

Op donderdag 14 april vindt om 11.00 uur de adoptieoverdracht van de 4 oorlogsmonumenten in Kampen plaats. In het kader van de landelijke actie ‘Adopteer een monument’ zijn de oorlogsmonumenten geadopteerd door Kamper onderwijsinstellingen. De adoptie van de monumenten wordt overgedragen van klas naar klas of van school naar school. De overdracht gebeurt weer voor het eerst sinds 2 jaar, omdat de overdracht de afgelopen jaren door corona niet heeft plaatsgevonden.

De adoptieoverdracht vindt traditiegetrouw plaats op 17 april. Dit is de dag dat Kampen werd bevrijd. Omdat deze datum in het weekend valt, gebeurt dat dit jaar enkele dagen eerder. De adoptie houdt in dat de leerlingen van de betreffende adoptiescholen in het komende jaar onderwijs krijgen over de achtergronden van een oorlogsmonument in hun omgeving. Ze leren wat herdenken is en waarom het belangrijk is om de verhalen uit het verleden door te geven. Daarnaast hebben de leerlingen een actieve rol bij de herdenking.

Oorlogsmonument De la Sablonièrekade
Het algemeen oorlogsmonument aan De la Sablonièrekade is geadopteerd door basisschool De Morgenster en wordt in aanwezigheid van wethouder Nieke Jansen overgedragen van groep 8 naar groep 7.

Gedenksteen Synagoge
De gedenksteen aan de Synagoge is ter herinnering aan de weggevoerde en omgekomen Joodse stadsgenoten. Deze gedenksteen is geadopteerd door het Rooms Katholiek basisonderwijs en de Mgr. Zwijsenschool en wordt overgedragen van de Dr. Schaepmanschool aan de Mgr. Zwijsenschool. Wethouder Bas Wonink is hierbij aanwezig.

Foto © KampenLive

Indiëmonument stadspark
Het Indiëmonument in het stadspark is ter herinnering aan de in Nederlands-Indië gesneuvelde Kamper militairen. Dit monument is geadopteerd door het Ichthus College Kampen. Wethouder Jan Peter van der Sluis is bij de herdenking aanwezig.

Twee gedenkstenen Prinsenstraat
Gedenksteen ter herinnering aan het op 28 september 1944 fusilleren van 3 inwoners uit Kampen.
Gedenksteen ter herinnering aan het op 8 oktober 1944 fusilleren van 2 mannen uit Noordwijkerhout en Haarlem.
Beide gedenkstenen zijn geadopteerd door het openbaar basisonderwijs. Dit jaar wordt de adoptie overgedragen van Het Scala aan de Dirk van Dijkschool. Gemeentesecretaris Nico Middelbos woont de adoptieoverdracht bij.

Programma
De leerlingen, leerkrachten, genodigden en belangstellenden verzamelen zich bij hun eigen monument. Daar handelen de adoptiescholen hun eigen programma af waaronder het leggen van bloemen door de kinderen, twee minuten stilte, vlag hijsen, zingen van het Wilhelmus en het eventueel voordragen van gedichten door de kinderen. Naast de aanwezigheid van vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, zijn ook het 4 mei comité Kampen en de Stichting Veteranen Kampen aanwezig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *