Steunouders gezocht voor ouders die tijdelijk hulp nodig hebben

Steunouders gezocht voor ouders die tijdelijk hulp nodig hebben

Ingezonden

Steunouder Kampen is hard op zoek naar nieuwe steunouders om gezinnen te kunnen ondersteunen die in deze lastige tijden net hun hoofd boven water kunnen houden. Door de coronacrisis en de gevolgen daarvan, dreigen te veel gezinnen in de gemeente Kampen om te vallen. Met de inzet van steunouders kunnen deze gezinnen ondersteund en overeind gehouden worden. Op dit moment is er een tekort aan steunouders in de gemeente Kampen.

Steunouders zijn vrijwilligers die hulp bieden aan gezinnen die het tijdelijk zwaar hebben met de zorg van hun kinderen. Ze bieden een ander gezin een steuntje in de rug om een zware tijd door te komen. Steunouders vangen een kind uit het gezin op voor een dagdeel of dag per week of per twee weken, zodat het betrokken gezin even op adem komen om daarna de zorg weer zelf goed aan te kunnen. Het kind heeft een fijne plek waar het zichzelf mag zijn en mee mag draaien in een ander gezin.

Bas Wonink, wethouder voor Jeugdhulp hoopt dat met deze oproep het netwerk van steunouders vergroot kan worden. “Hoe mooi is het om laagdrempelig iets te kunnen betekenen voor een ander gezin? Met de inzet van een steunouder wordt voorkomen dat gezinnen het nog zwaarder krijgen en de weg terug nog langer en moeilijker wordt. Deze gezinnen kunnen na een steuntje in de rug vaak op eigen kracht weer verder. In Kampen is nu helaas een wachtlijst ontstaan voor gezinnen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben vanwege het tekort aan steunouders. Heeft u ruimte over in uw huis en in uw hart en denkt u dat steunouder worden misschien iets is dat bij u past? Neem dan contact op met de gemeente. We hebben uw steun en inzet nodig. Jong, oud, alleenstaand, met of zonder kinderen, het maakt niet uit, iedereen met een stabiele gezinssituatie kan steunouder worden.”

Informatie Steunouder Kampen
De coördinatoren van Steunouder Kampen, Annet Horst en Adri van der Weerd vertellen graag vrijblijvend meer over de mogelijkheden om steunouder te worden. Ook als mensen twijfelen of hun gezinssituatie wel geschikt is als steungezin, denken zij graag mee. De coördinatoren zijn op maandag en donderdag telefonisch te bereiken via: 06 21428195 of per e-mail: steunouder@kampen.nl. Meer informatie over Steunouder Kampen is ook te vinden op www.kampen.nl/steunouder en op de Facebookpagina van Steunouder Kampen www.facebook.com/steunoudergmeentekampen. Via deze pagina kan er ook een bericht gestuurd worden naar de coördinatoren.

Hoe word je steunouder?
In een kennismakingsgesprek met één van de coördinatoren wordt besproken of steunouder zijn iets is dat bij u past. Is dit het geval, dan volgt u een tweedaagse training, ook vragen wij u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen (beiden op kosten van de gemeente). Op basis van de gesprekken met u en de gezinnen die ondersteuning nodig hebben, worden gezinnen aan elkaar gekoppeld.

De gemeente is sinds 2017 actief met Steunouder Kampen en draagt zorg voor de matches tussen vraagouders en steunouders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *