College wil starters op de woningmarkt meer kansen te geven

College wil starters op de woningmarkt meer kansen te geven

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om een huisvestingsverordening in te voeren. Dit is een logische stap in het nemen van maatregelen door de gemeente om de starter op de woningmarkt meer kansen te geven. Met een huisvestingsverordening wordt de opkoopbescherming geregeld en wordt meer ruimte voor lokale toewijzing van woningen vastgelegd.

Omdat de woningprijzen blijven stijgen, besloot het college van burgemeester en wethouders in november vorig jaar om de Regeling Starterslening te wijzigen. De grens van de koopprijs van een woning is gelijkgesteld aan de categorie ‘Goedkoop’ uit de jaarlijks vast te stellen Nota Grondprijzen.

Daarbij besloot het college om meer maatregelen te benutten om de kansen voor de starter op de woningmarkt te vergroten. Hierover is het college het gesprek aangegaan met de gemeenteraad.

Het bouwen van meer (kleinere) woningen is het belangrijkste instrument om de kansen voor starters te vergroten. Daarnaast is er een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw. Verder overweegt de gemeente gebruik te maken van lokale toewijzing en toepassing van de Wet opkoopbescherming waarbij een deel van de woningvoorraad niet meer gekocht kan worden door beleggers.

Wethouder Wonen Jan Peter van der Sluis: “Vanaf 1 januari is de Wet opkoopbescherming in te zetten. De opkoopbescherming geeft gemeenten de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat goedkope en middeldure koopwoningen in aangewezen buurten niet zomaar kunnen worden opgekocht voor de verhuur. De koper moet de woning dan daadwerkelijk zelf bewonen. We willen daarnaast ook nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheid om te werken met een lokale toewijzing van woningen. Zonder hierbij de deur dicht te gooien voor onze jongeren die zich na hun studie opnieuw willen vestigen in Kampen. We willen in elk geval alle mogelijkheden die er zijn inzetten om de kansen voor starters op de woningmarkt te vergroten en om de doorstroming op gang te helpen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *