Digitaal gebiedscafé Reevedelta op 2 februari: denk mee over het nieuwe leefgebied

Digitaal gebiedscafé Reevedelta op 2 februari: denk mee over het nieuwe leefgebied

De gemeente Kampen en Consortium De Dijken BV willen samen woningen bouwen in Reevedelta; het gebied ten zuidwesten van Kampen. Hoe het gebied eruit komt te zien? Dat ligt grotendeels nog open en vult de gemeente graag samen in met de toekomstige bewoners en gebruikers. Hiervoor worden gebiedscafé’s georganiseerd. De eerste is op woensdag 2 februari om 19.30 uur.

West-Overijssel heeft een groot woningtekort. Ook inwoners van de gemeente Kampen wachten langer op een geschikte woning dan ze lief is. De gemeente Kampen heeft ruimte om nieuwe huizen te bouwen: in Reevedelta. Deze omgeving is al in ontwikkeling. Er wordt gebouwd aan het nieuwe dorp Reeve, het Stationskwartier is in afronding en in Het Onderdijks zijn de laatste woningen in aanbouw. Maar voor het grootste deel van Reevedelta zijn nog geen concrete woningbouwplannen. Bovendien ontbreekt het aan een integrale gebiedsvisie. Daarom is de tijd rijp om de volgende stappen te zetten in de verdere ontwikkeling van het gebied, met ruimte voor natuur, recreatie, woningbouw, bijbehorende voorzieningen en infrastructuur.

Entree naar Kampen
Het gebied Reevedelta ligt tussen het Reevediep, de Kamperstraatweg, de Europa-allee, de Willem Hendrik Zwartallee en de spoorlijn. Binnen dit gebied vallen – naast de nog te ontwikkelen gebieden – ook het Stationskwartier, Het Onderdijks en Sportpark De Maten. Het gebied is onlosmakelijk verbonden met de bypass; het Reevediep en de uiterwaarden.

Verantwoordelijk wethouder Jan Peter van der Sluis: “Wanneer je Kampen per trein of auto binnenrijdt, zie je het gebied Reevedelta liggen. Het is daarmee één van de entrees naar Kampen. Het is een gebied waarmee we ons nog duidelijker kunnen profileren als gemeente aan het water. Met een netwerk van kleinschalige woongebieden voor alle leeftijden en inkomensgroepen. Het wordt een nieuw gebied dat Kampen nog aantrekkelijker en completer maakt. Welke uitstraling willen wij dat het nieuwe leefgebied krijgt? Dat bepalen we samen met de toekomstige bewoners en gebruikers! Samen met hen willen we er het mooiste gebied van Kampen van maken.”

Eerste gebiedscafé Reevedelta
Het gebiedscafé is bij uitstek de plek om op een laagdrempelige manier over de ontwikkelingen in Reevedelta in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen. Iedereen is van harte welkom om mee te denken en mee te doen. Het gebiedscafé is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Kampen en consortium De Dijken. Tijdens de eerste digitale bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de ambities en uitgangspunten voor het gebied en wordt uitgelegd wat we dit jaar doen om tot een breed gedragen gebiedsvisie te komen. Deelnemers worden uitgenodigd om reacties en ideeën te geven. Juist toekomstige bewoners of bezoekers weten bij uitstek wat dit gebied voor hen het mooiste gebied van Kampen maakt! Het gebiedscafé start om 19.30 uur en sluit om 21.00 uur.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door uiterlijk 1 februari een mail naar reevedelta@kampen.nl te sturen. Uiterlijk op de dag van de digitale bijeenkomst ontvangen zij dan een link voor de bijeenkomst. In de aanmelding kunnen zij ook meteen een vraag stellen of een suggestie doen voor de ontwikkeling van het gebied: welke functies mogen bijvoorbeeld niet ontbreken en wat zijn volgens hen de bijzondere plekken in het gebied?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *