Subsidiepot voor Heropeningsinitiatieven bijna leeg

Subsidiepot voor Heropeningsinitiatieven bijna leeg

Sinds de Tijdelijke subsidieregeling Heropeningsfonds in juli van start ging, is daar goed gebruik van gemaakt. Dat blijkt uit de evaluatie van de eerste tranche, die afgesloten is. In totaal was er € 75.000,- beschikbaar en dit bedrag is bijna volledig uitgegeven. Het is inmiddels weer mogelijk om voor de nieuwe periode een aanvraag in te dienen.

Er was een grote diversiteit van aanvragers, projecten, doelgroepen en locaties. De aanvragen kwamen vooral vanuit sport, (amateur)kunst en cultuur, recreatie en welzijn. In totaal zijn 28 aanvragen gehonoreerd.
Het gaat om uiteenlopende activiteiten zoals een wijkburendag, Heel Kampen (weer) in beweging, Nacht van de Nacht, Arbo Positief, een Pop Up Bioscoop of rondleidingen door Grafhorst.

Belangrijkste conclusie van de evaluatie is dat het doel van deze regeling ruimschoots gehaald is. De regeling blijft dan ook ongewijzigd van kracht tot eind 2022. Hierna zijn er nog drie tranches, elk van € 75.000,-.

Hoewel er in de afgelopen periode nauwelijks beperkende coronamaatregelen waren, met uitzondering van de verplichte QR code bij evenementen, cultuur en horeca, zijn die er met de start van de tweede tranche wel.

Wethouder Albert Holtland: “We hebben specifiek stilgestaan bij de beperkende coronamaatregelen waar we momenteel mee te maken hebben. Een heropeningsfonds nu weer opnieuw openstellen voelt bijzonder. Toch is besloten om dit wel te doen. Een belangrijke doelstelling van deze regeling is om het ‘sociaal cement’ in de samenleving te herstellen of te behouden. En dit is juist nu van belang. Wel vinden we het belangrijk om mee te geven, dat nu weliswaar de aanvraag gedaan kan worden, de uitvoering mag vervolgens op een later moment plaatsvinden.”

Wethouder Bas Wonink vult aan: “We hopen dat veel organisaties en ondernemers geïnspireerd zijn om initiatieven op te starten. En we willen hen ook uitdagen om na te denken over initiatieven die nu wel kunnen ondanks de beperkende maatregelen. Zoals bijvoorbeeld de Studio Dorpskamer in Zalk die uitzendingen verzorgen van dorpsactiviteiten. Met deze subsidiemogelijkheid maken we de stap om het uit te voeren hopelijk een stuk kleiner. Laat dit vooral een uitnodiging zijn om te kijken naar de mogelijkheden die passend zijn binnen de coronamaatregelen of op een later moment uitgevoerd kunnen worden!“

Heropeningsplan 2021
Het college van burgemeester en wethouders stemde in het voorjaar in met het ‘Heropeningsplan 2021’. Dit heropeningsplan voor de Kamper samenleving voorziet in een aantal maatregelen waarmee horeca-, en retailondernemers worden ondersteund en waarmee de Kamper samenleving wordt uitgenodigd tot ontmoeting. Verenigingen, stichtingen, organisaties en samenwerkingsverbanden kunnen (financiële) ondersteuning vragen voor het organiseren van initiatieven, activiteiten en kleine evenementen. Het plan en de maatregelen lopen door tot december 2022.

Tijdelijke subsidieregeling Heropeningsfonds
Verenigingen, stichtingen, organisaties en samenwerkingsverbanden kunnen (financiële) ondersteuning vragen voor het organiseren van initiatieven, activiteiten en kleine evenementen. Dit in het kader van het in mei vastgestelde Heropeningsplan waarvoor de Tijdelijke subsidieregeling Heropeningsfonds werd vastgesteld. Hiermee worden activiteiten ondersteund waarmee de Kamper samenleving wordt uitgenodigd tot ontmoeten. Het weer herstellen van sociale samenhang van Kampen én het stimuleren van omzet, nieuwe leden en betrokkenheid gaan in deze subsidieregeling hand in hand.

Voor de subsidieregeling is € 300.000,– uitgetrokken. Deze wordt verdeeld in 4 tranches van € 75.000,– Een tranche duurt ongeveer vier maanden. Hiermee worden de activiteiten en de initiatieven, maar ook de aanvraagperioden uitgesmeerd tot eind 2022. Voor een voorstel kan € 500,– tot maximaal € 5000,– subsidie worden aangevraagd.

Meer informatie over de subsidie en het doen van een aanvraag is te vinden op www.heropeningsfonds.nl

De Evenementencoördinator van Kampen, biedt hierbij ondersteuning. De aanvragen worden beoordeeld door een team met daarin vertegenwoordigers van Cultureel Kampen (Sambiq), Kampen Partners, Welzijn Kampen en de gemeente Kampen. Als er voldoende aanvragen zijn stelt dit team wekelijks een advies op over de aanvragen. De gemeente neemt de uiteindelijke beslissing, waarna Kampen Partners de communicatie met de aanvragers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *