Inwoners Gemeente Kampen positief over ondersteuning Wmo en jeugdhulp

Inwoners Gemeente Kampen positief over ondersteuning Wmo en jeugdhulp

Inwoners uit de gemeente Kampen die in 2020 gebruik maakten van hulp op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet zijn over het algemeen tevreden. Dit blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren door I&O Research.

Het merendeel van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan tevreden te zijn over de ontvangen hulp. Inwoners voelen zich gehoord als zij een melding of aanvraag doen. De ondersteuning die zij daarna ontvangen helpt hen in de praktijk ook echt.

Het onderzoek geeft ook weer dat de zorg op een aantal punten verder verbeterd kan worden. Het gaat dan om de wachttijd, de samenwerking tussen hulpverleners bij de Wmo en de bekendheid van de mogelijkheid voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Als inwoners ondersteuning nodig hebben, dan wil je dat de geboden zorg inwoners ook echt verder helpt. Ik ben blij dat de resultaten over het algemeen een positief beeld laten zien en dat inwoners, ondanks de benodigde bezuinigingen in het sociaal domein, passende zorg krijgen als dat nodig is.”

De onderzoeken worden jaarlijks uitgevoerd. Dit geeft de gemeente Kampen inzicht in wat er goed gaat en wat beter kan. In 2020 was de mogelijkheid voor gratis onafhankelijke cliëntondersteuning niet bij alle cliënten bekend. De gemeente heeft hier extra geld voor beschikbaar gesteld. Ook ontvangen inwoners meer informatie bij het eerste gesprek met de gemeente. In de loop van 2021 weten steeds meer mensen de onafhankelijke cliëntondersteuning te vinden.

Wethouder Bas Wonink: “De samenwerking tussen de verschillende organisaties is volgens de deelnemers aan het onderzoek verbeterd, maar we zijn nog niet op het punt waar we willen zijn. Met deze en andere verbeterpunten gaan we de komende tijd aan de slag.”

Voor het verbeteren van de samenwerking tussen hulpverleners wordt meer gekeken naar de samenhang tussen organisaties. Dit heeft betrekking op de hulp die vanuit de Wmo wordt geboden, maar ook op de ondersteuning door maatschappelijke organisaties daarvoor. In de zomer van 2020 liepen de wachtlijsten van hulp bij het huishouden vanuit de Wmo op. Dit kwam onder meer door de invoering van het abonnementstarief en de coronacrisis. Deze wachtlijsten zijn inmiddels voor een groot deel weggewerkt.

Uitvoering onderzoek
Het onderzoek is door I&O Research uitgevoerd in de zomer van 2021. Voor de Wmo en de Jeugdwet is het doen van een cliëntervaringsonderzoek wettelijk verplicht. De uitkomsten van het Wmo-onderzoek worden gedeeld met de VNG en gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Hier kunnen de uitkomsten ook met die van andere gemeenten worden vergeleken. De onderzoeksresultaten over de uitvoering van de Jeugdwet worden gedeeld met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *