Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs

Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs

Het college van burgemeester en wethouders besloot vandaag om verenigingen, instellingen en bedrijven financieel tegemoet te komen in de controle van het coronatoegangsbewijs (CTB). Hiervoor is een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld. De regeling zorgt ervoor dat bedrijven en organisaties een incidentele bijdrage van € 500 kunnen aanvragen ter ondersteuning van de extra inspanningen die zij moeten doen voor de controle op coronatoegangsbewijzen.

Burgemeester Sander de Rouwe: “Wij vinden het belangrijk om op deze manier niet alleen een financiële vergoeding toe te kennen, maar hiermee ook onze steun te onderstrepen. Deze regeling geeft hier handen en voeten aan op het gebied van de controle op coronatoegangsbewijzen. Vaak wordt de controle opgepakt door vrijwilligers of er wordt extra personeel ingehuurd. Dat vraagt extra inspanningen van ondernemingen en verenigingen die hiermee te maken hebben. We hopen dat we hen hiermee een beetje helpen.”

Voor de uitvoering van deze subsidieregeling is in Kampen een budget van € 90.000 beschikbaar. Dit geld is een incidentele bijdrage voor de CTB-controles van de minister van Justitie en Veiligheid aan veiligheidsregio’s. Gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland werken de regeling verder zelf uit.

De regeling is bedoeld voor bedrijven, (sport)verenigingen en organisaties die verplicht zijn een CTB-controle uit te voeren. Er kan maximaal € 500 per organisatie aangevraagd worden voor gemaakte kosten in de periode tussen 22 september en 31 december 2021.

Meer informatie en het aanvraagformulier is vanaf donderdag 9 december te vinden op de website: www.kampen.nl/subsidiectb. De aanvragen kunnen tot en met vrijdag 31 december ingediend worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *