Naoorlogse architectuur op de gemeentelijke monumentenlijst

Naoorlogse architectuur op de gemeentelijke monumentenlijst
Foto © KampenLive

Twee panden uit de wederopbouwperiode krijgen een gemeentelijke monumentstatus. Het gaat om de voormalige Stadsherberg en de voormalige Hanzeschool, twee panden uit de wederopbouwperiode (tussen 1945-1965). Beide gebouwen zijn onbetwiste iconen van de naoorlogse architectuur in Kampen.

Drie erfgoedorganisaties (Stichting Stadsherstel Kampen, Het Cuypersgenootschap en de Monumentenraad Kampen) hebben eerder aangedrongen op de bescherming van meer panden.

“Wij gaan onderzoeken of we meer panden uit de wederopbouwperiode kunnen toevoegen aan de gemeentelijke monumentenlijst. Dit kunnen bijvoorbeeld onze eigen panden uit die bouwperiode zijn, aldus wethouder Albert Holtland van monumentenzorg. “Naast dat wij draagvlak van de eigenaren belangrijk vinden bij het aanwijzen van monumenten zijn wij van mening dat de panden niet op ‘slot’ mogen worden gezet. Zo is het treffen van duurzaamheidsmaatregelen een goede manier om de panden voor de toekomst bestendig te maken. In maart werd de Welstandsnota al aangepast, zodat de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht vergroot zijn. Dit past bij onze ambitie op weg naar een energieneutraal Kampen in 2035.”

De eigenaren zijn eerder op de hoogte gebracht van het voornemen om hun pand toe te voegen aan de gemeentelijke monumentenlijst en staan hier positief tegenover.

Gemeentelijk monument
Het college van burgemeester en wethouders kan gemeentelijke monumenten aanwijzen op grond van de gemeentelijke erfgoedverordening. Op basis van de voorschriften van deze verordening wordt de Monumentenraad Kampen om advies gevraagd. De Monumentenraad kampen heeft een positief advies gegeven over het aanwijzen van deze twee panden als gemeentelijke monument. De panden bezitten een hoge cultuurhistorische waarde. Na registratie van de panden op de gemeentelijke monumentenlijst is zowel de binnen- en buitenzijde beschermd.
Voor de eigenaren van de panden geldt dat ze voor restauratiewerkzaamheden een subsidie kunnen aanvragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *