Mogelijk 100 tijdelijke asielzoekers naar Kampen

Mogelijk 100 tijdelijke asielzoekers naar Kampen
Foto © KampenLive

Het college van burgemeester en wethouders heeft, onder voorwaarden, medewerking toegezegd aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de tijdelijke noodopvang van asielzoekers. De gemeente biedt COA het leegstaande gebouw aan de Industrieweg 11 in Kampen aan als mogelijke locatie. “Hiermee komen we tegemoet aan de dringende oproep aan gemeenten om te helpen”, zegt burgemeester Sander de Rouwe. “We willen graag een bijdrage leveren aan deze maatschappelijke uitdaging.”

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Daarom heeft het Rijk alle gemeenten in Nederland gevraagd met spoed extra, tijdelijke opvanglocaties voor asielzoekers in te richten. Het college wil gehoor geven aan deze oproep, omdat de nood hoog is. Burgemeester De Rouwe: “Als er niet voldoende plekken voor opvang komen, moeten mensen mogelijk worden opgevangen in crisisopvanglocaties zoals sporthallen of tentenkampen. Die locaties zijn niet geschikt voor de opvang van groepen mensen. We vinden het onze menselijke en maatschappelijke plicht om bij te dragen aan veilige en humane opvang van vluchtelingen. We zijn daarbij niet over één nacht ijs gegaan. De afgelopen weken zijn verschillende opties en scenario’s onderzocht; van versneld iets neerzetten op braakliggend terrein, het inrichten van leegstaande (bedrijfs)panden tot het afmeren van een passagiersschip aan de IJssel. Samen met COA en met politie en brandweer zijn de meest kansrijke locaties bekeken. Uit 15 opties is uiteindelijk dit pand naar voren gekomen.”

Voorwaarden
De medewerking van het college is onder een aantal voorwaarden. Vorige week benoemde De Rouwe in de gemeenteraad de ‘Kamper criteria’, zoals de tijdelijkheid van de opvang (6 tot maximaal 12 maanden) die bovendien niet ten koste mag gaan van bestaande woningen. Verder ziet het gemeentebestuur bij voorkeur geen (overlastgevende) asielzoekers uit zogeheten ‘veilige landen’ in Kampen. De kosten van het inrichten en de bedrijfsvoering van de tijdelijke noodopvang komen voor rekening van COA. De tijdelijke noodopvang in Kampen gaat naar verwachting functioneren als een dependance van het asielzoekerscentrum (azc) in Dronten. Dat betekent de mensen gebruik kunnen maken van dagbesteding en andere faciliteiten op het azc Dronten.

De locatie aan de Industrieweg is volgens de berekeningen van COA geschikt voor circa 100 opvangplaatsen en is daarmee een van de kleinere noodopvanglocaties. Het pand was tot voor kort in gebruik maar staat nu leeg. De eigenaar van het pand is bereid om, op verzoek van het college, hun leegstaande pand voor 6 tot 12 maanden te verhuren aan COA. Zover is het nog niet; de komende dagen wordt eerst een bestuursovereenkomst opgesteld tussen de verschillende partijen. Als alle handtekeningen zijn gezet, start het vergunningentraject en zal het pand voor noodopvang geschikt gemaakt moeten worden. Naar verwachting gaat dit enkele weken duren. “Als alles volgens planning verloopt, kunnen we begin 2022 de eerste asielzoekers in Kampen verwachten. Maar als het ergens uitloopt, kan het ook maar zo februari worden. We houden de vinger aan de pols en uiteraard zullen we omwonenden op gezette tijden over de voortgang informeren.”

Informatiemarkt
Op vrijdag 26 november 2021 houden de gemeente en COA een informatiemarkt over de tijdelijke noodopvang. Ook medewerkers van het azc Dronten en de politie zullen daarbij aanwezig zijn. Omwonenden hebben hiervoor intussen een uitnodiging ontvangen. Onder voorbehoud van de coronaregels vindt de informatiemarkt plaats in de hal van het stadhuis, van 15.00 – 20.00 uur. Opgeven hiervoor kan via www.kampen.nl/noodopvang Als de coronamaatregelen dit niet toelaten, zal naar een (digitaal) alternatief gezocht worden waarbij mensen informatie krijgen en vragen kunnen stellen. Vragen kunnen ook worden gesteld via noodopvang@kampen.nl. Meer informatie en het laatste nieuws is vanaf vandaag (donderdag) en de komende tijd te vinden op www.kampen.nl/noodopvang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *