Nieuwe routes stadsvervoer vanaf 12 december 2021

Nieuwe routes stadsvervoer vanaf 12 december 2021
Foto © KampenLive

Vanaf zondag 12 december wijzigt het stadsvervoer in Kampen. Stadsbus lijn 11 rijdt vanaf die dag een aangepaste route met meer haltes in het noordelijk deel van Kampen. In het zuidelijk deel van Kampen gaat de nieuwe buurtbus lijn 510 rijden. Hierbij komen er ook haltes in de wijken Kampen Zuid, Het Onderdijks, Binnenstad en De Maten. Met de nieuwe routes zijn meer wijken en voorzieningen met het openbaar vervoer beter bereikbaar.

Het openbaar vervoer in Kampen wordt nu grotendeels verzorgd door stadsbus 11 en enkele streeklijnen. Het aantal reizigers op stadsbus 11 is gemiddeld, maar er worden vooral korte reizen gemaakt. Daardoor zijn de opbrengsten van deze lijn niet kostendekkend. Dit was voor de provincie Overijssel aanleiding om in gesprek te gaan met OV Regio IJsselmond, vervoerder Connexxion en de gemeente Kampen. De toekomst van stadsbus lijn 11 stond hierbij ter discussie.

Maximale inzet voor behoud stadsvervoer
De gemeente Kampen heeft de provincie gevraagd om zich maximaal in te zetten voor het behouden van deze voor Kampen belangrijke buslijn en samen te zoeken naar een passend alternatief. Hier is door de provincie gevolg aan gegeven. Ook de belangenvereniging Stadsbus Kampen is betrokken geweest bij het zoeken naar een goede oplossing. De gesprekken hebben er toe geleid dat er nu een passend alternatief gevonden is voor het huidige stadsvervoer in Kampen.

Wethouder Albert Holtland: “Wij willen een bereikbare en toegankelijke gemeente zijn. Dit is voor veel inwoners belangrijk. De stations, de wijken, de binnenstad en voorzieningen zoals de polikliniek moeten daarom voor iedereen goed bereikbaar zijn. Met het behoud en uitbreiden van het stadsvervoer in Kampen dragen wij hieraan bij.”

Combinatie stadsbus en buurtbus
Om kosten te besparen en toch te zorgen voor goede bereikbaarheid, wordt de huidige route van buslijn 11 gesplitst. Reizigers kunnen eventueel overstappen tussen beide lijnen bij de bushaltes aan de Kennedylaan en het Engelenbergplantsoen. Hierdoor zijn ook het stadhuis, de polikliniek en de binnenstad beter bereikbaar. Dit geldt ook voor wijken waar nog geen busvervoer beschikbaar is, zoals Het Onderdijks, Kampen Zuid en De Maten. Naast bestaande haltes worden extra haltes toegevoegd, zodat voor veel inwoners de afstand tot het openbaar vervoer kleiner wordt.

Oprichting buurtbusorganisatie
Voor buurtbus lijn 510 wordt in samenwerking met belangenvereniging Stadsbus Kampen een buurtbusorganisatie opgericht. Deze organisatie werkt met vrijwilligers. Door de inzet van vrijwilligers is een buurtbus veel goedkoper dan een grote stadsbus, maar kan er toch een goede vorm van openbaar vervoer worden geboden. Inwoners die zich als vrijwilliger willen inzetten, kunnen zich hiervoor melden bij Jolanda den Haan via j.denhaan@kampen.nl of 038-3392639.

Roy Dekker, voorzitter Stadsbuurtbus Kampen: “Het is mooi om te zien dat in Kampen alle wijken nu aangesloten worden op openbaar vervoer. Kampen maakt hiermee een grote kwaliteitssprong en dat in tijden van bezuinigingen op het openbaar vervoer! Dat is natuurlijk een fantastische ontwikkeling voor de stad. Ik kijk er daarom naar uit om als bestuurder, samen met de vrijwillige chauffeurs, een groot succes van lijn 510 te maken.”

Nieuwe haltes en aanpassing voorzieningen
Er komen 8 nieuwe haltes en 2 haltes aan de Kennedylaan en het Engelenbergplantsoen worden opnieuw in gebruik genomen. Begin december worden de nieuwe halteborden geplaatst en kleine aanpassingen gedaan aan de inrichting van enkele halteplaatsen. Op een later moment worden de halteplaatsen waar nodig opnieuw ingericht om de bereikbaarheid en toegankelijkheid verder te vergroten. Reizigers worden door de vervoerder bij de haltes geïnformeerd over de nieuwe dienstregeling.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *