Gemeentelijke publieksbijeenkomsten voorlopig zoveel mogelijk digitaal

Gemeentelijke publieksbijeenkomsten voorlopig zoveel mogelijk digitaal

Het kabinet kondigde in de persconferentie van 2 november extra maatregelen aan om de snelle verspreiding van het coronavirus af te remmen. Om het aantal fysieke contactmomenten te beperken, heeft het college besloten om publieksbijeenkomsten die (mede) door de gemeente georganiseerd worden – denk aan inloopavonden en informatiebijeenkomsten voor inwoners – voorlopig zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden.

De gemeente kiest ervoor om het goede voorbeeld te geven en als lokale overheid de dringende adviezen van de Rijksoverheid op te volgen. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat bijeenkomsten van de gemeente veilig en toegankelijk moeten zijn. Burgemeester Sander de Rouwe: “De keuze om gemeentelijke publieksbijeenkomsten voorlopig zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden, is gebaseerd op het gegeven dat digitale bijeenkomsten het meest veilig zijn en nauwelijks inwoners uitsluiten.”

Coronatoegangsbewijs
Als de gemeente ervoor kiest om toch een fysieke publieksbijeenkomst te organiseren, dan is de keuze van de locatie bepalend voor het wel of niet inzetten van een coronatoegangsbewijs. Het is alleen toegestaan een coronatoegangsbewijs te vragen voor activiteiten, voorzieningen en ruimten die expliciet door de minister daarvoor zijn aangewezen.

Aanscherpen hygiëne- en ventilatiemaatregelen
Bij fysieke bijeenkomsten neemt de gemeente de door de Rijksoverheid dringend voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht. Denk daarbij aan het mogelijk maken van anderhalve meter onderlinge afstand en het ventileren van ruimten. Het college is van mening dat als men elkaar de ruimte geeft en het vertrek goed geventileerd wordt, dit een groter gevoel van veiligheid met zich mee kan brengen. Uiteraard benadrukt de gemeente bij het organiseren van fysieke publieksbijeenkomsten het belang van de overige basismaatregelen zoals handen wassen, thuisblijven bij klachten, geen handen schudden en hoesten en niezen in de elleboog.

Beperkt aantal gasten bij huwelijksvoltrekkingen in stadhuis
De keuze om rekening te houden met anderhalve meter onderlinge afstand heeft ook consequenties voor het voltrekken van huwelijken in het stadhuis. Concreet betekent dit dat er vanaf 10 november 2021 maximaal 30 gasten bij een huwelijksvoltrekking in de raadzaal aanwezig kunnen zijn. Voor de eerstgeplande huwelijken is dat geen probleem, want daar is al door het bruidspaar aangegeven dat er minder dan 30 mensen bij de huwelijksvoltrekking aanwezig zullen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *