College legt definitief stedenbouwkundig ontwerp Sonnenbergkwartier voor aan de raad

College legt definitief stedenbouwkundig ontwerp Sonnenbergkwartier voor aan de raad

Het centraal in IJsselmuiden gelegen Sonnenbergkwartier wordt de komende jaren door de gemeente, projectontwikkelaar Loostad B.V. Vastgoedontwikkeling en woningbouwcorporatie Beter Wonen ontwikkeld. Samen willen genoemde partijen hier koopappartementen, sociale huurappartementen en een aantal twee-onder-een-kapwoningen realiseren.

In het centrale gedeelte van het plan wordt ruimte gereserveerd voor de nieuw te bouwen kerk voor de Hersteld Hervormde Gemeente. In juni legde het college het programma en haar voorkeursvariant voor het stedenbouwkundig ontwerp voor aan de raad. Tijdens een informatiebijeenkomst in juli gingen de samenwerkende partijen hierover in gesprek met inwoners en belangstellenden. Alle opmerkingen zijn in kaart gebracht en zorgvuldig beoordeeld. Reden voor het college om vandaag het definitieve stedenbouwkundig ontwerp aan de raad voor te leggen. De raad besluit hier op 16 december aanstaande over.

Het Sonnenbergkwartier is een van de woningbouwplannen binnen de kern van IJsselmuiden. Het plan levert een belangrijke bijdrage aan de woningbouwversnelling in de gemeente Kampen. Op 21 juni liet een ruime meerderheid van de gemeenteraad zich positief uit over het voorkeursontwerp ‘variant 25 mei’ van het stedenbouwkundig ontwerp voor het Sonnenbergkwartier. De gemeente voerde in dezelfde periode 1-op-1 gesprekken met aanwonenden. Aansluitend maakten ruim 65 geïnteresseerden gebruik van de mogelijkheid om tijdens een informatiebijeenkomst met de samenwerkende partijen over het stedenbouwkundig ontwerp in gesprek te gaan. Zo’n 50 belangstellenden kozen ervoor de informatie digitaal te ontvangen en ook om langs die weg te reageren.

Aandacht
Er is veel belangstelling voor het Sonnenbergkwartier. Veel mensen gaven digitaal of tijdens de informatiebijeenkomst aan op zoek te zijn naar een appartement. Over de koop- en sociale huurappartementen werden dan ook veel vragen gesteld. Daarentegen gingen de gesprekken met de aanwonenden grotendeels over de effecten van de gebiedsontwikkeling op de aangrenzende percelen en eventuele gevolgen voor het woon- en leefklimaat. De verkeersveiligheid van het kruispunt Oosterlandenweg-Laanzicht, hoogteverschillen op het terrein in relatie tot de afwatering en het verlies van privacy door de bouw van met name het meerlaags sociaal huurappartementencomplex zijn de belangrijkste zorg- en aandachtspunten van aanwonenden.

Verkeersveiligheid en hoogteverschillen
Om de snelheid op het kruispunt terug te brengen, gaat de gemeente – vooruitlopend op de nieuwe mobiliteitsvisie in 2023 – in 2022 het plateau en de belijning op het kruispunt aanpassen. Voor de hoogteverschillen in relatie tot afwatering is ook aandacht, hierover gaat de gemeente binnenkort met aanwonenden in gesprek.

Sociaal huurwoningencomplex
Hoewel de afstanden tussen de bestaande bebouwing en de beoogde nieuwbouw relatief groot zijn, acht het college het verlies aan privacy van aanwonenden door de bouw van een meerlaags sociaal huurappartementencomplex aannemelijk. Daarom liet het college afgelopen periode verschillende alternatieven voor het bouwen van grondgebonden sociale huurwoningen onderzoeken. Op het beschikbare aantal m2 zouden slechts 10 grondgebonden eengezinswoningen kunnen worden gebouwd. Als die ook nog specifiek geschikt moeten zijn voor de doelgroep senioren, zou dat nog minder woningen betekenen. In het drielaags sociaal huurappartementencomplex uit de voorkeursvariant 25 mei kunnen daarentegen 15 woningen gerealiseerd worden. Met het oog op de druk op de woningmarkt, de behoefte aan seniorenwoningen en de grote vraag naar sociale huurwoningen kiest het college ervoor om – passend bij de omgeving – zoveel mogelijk sociale huurappartementen te realiseren. Daarmee sluit het college aan bij de voorkeur van Beter Wonen. ”Bovenaan de wachtlijst voor sociale huurwoningen van Beter Wonen staan veel senioren. Als zij verhuizen, laten ze vaak een eengezinswoning achter waar jongere huishoudens veelal behoefte aan hebben. En dat is gunstig voor de doorstroming op de woningmarkt”, aldus projectwethouder Albert Holtland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *