Kampen wil meer doen om kansen voor starters op woningmarkt te vergroten

Kampen wil meer doen om kansen voor starters op woningmarkt te vergroten

Omdat de woningprijzen blijven stijgen, heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten om de Regeling Starterslening te wijzigen. De grens van de koopprijs van een woning wordt gelijkgesteld aan de categorie ‘Goedkoop’ uit de jaarlijks vast te stellen Nota Grondprijzen. Dat betekent dat het maximale aankoopbedrag waarbij gebruik gemaakt kan worden van de starterslening op dit moment verhoogd wordt naar € 225.000. Daarnaast wil het college meer maatregelen benutten om zo de kansen voor de starter op de woningmarkt te vergroten.

In het hele land hebben starters op de woningmarkt het moeilijk. In de sociale huursector zijn de wachttijden lang, in de private huursector zijn huren al gauw te hoog en in de koopsector zijn woningen voor velen onbetaalbaar. Om de kansen voor starters te vergroten zijn er, naast het verhogen van de starterslening veel mogelijke oplossingen om de starter te helpen.

Niet alleen de grens van de koopprijs van een woning wordt verhoogd, het college besloot ook om de starterslening beschikbaar te stellen voor nieuwbouwwoningen en het leenbedrag te verhogen van € 25.000 naar € 30.000. De wijziging van de Regeling Starterslening gaat op 17 november in.

Wethouder Wonen Jan Peter van der Sluis: “Begin dit jaar nog verhoogden we het maximale aankoopbedrag voor een starterslening. We zijn nog geen jaar verder, maar het blijkt dat de starter op de woningmarkt het nog steeds ontzettend moeilijk heeft. Veelal jonge mensen vallen zo buiten de boot. We hebben daarom gekeken naar wat we als gemeente nog meer kunnen doen om de woningmarkt in beweging te houden. De starterslening is één maatregel, maar we hopen dat we door te sturen op meer aanbod van kleinere woningen en mogelijk de toepassing van de Wet Opkoopbescherming, we de aankoop van een eerste woning bereikbaarder maken. We hebben de verschillende opties die er zijn uitgewerkt en gaan hierover in gesprek met de gemeenteraad.”

Meer kansen voor starters op de woningmarkt
In de onlangs vastgestelde Bouwsteen Wonen staat beschreven dat de gemeente meer wil doen om de starter te helpen. Want naast de diverse maatregelen die we al nemen, bijvoorbeeld via prestatieafspraken met de woningcorporaties, kunnen meer instrumenten ingezet worden.

Het college ziet kansen voor aanvullende maatregelen en gaat daarover het gesprek aan met de gemeenteraad. Het bouwen van meer woningen is het belangrijkste instrument om de kansen voor starters te vergroten en het beleid is specifiek gericht op het ook meer toevoegen van kleinere woningen. Daarnaast is er een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw en overweegt de gemeente toepassing van de wet “opkoopbescherming” waarbij een deel van de woningvoorraad niet meer gekocht kan worden door beleggers.

Meer informatie over de starterslening is te vinden op de website van de gemeente Kampen: www.kampen.nl/starterslening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *