Gemeente Kampen gaat schulden gedupeerden toeslagenaffaire kwijtschelden

Gemeente Kampen gaat schulden gedupeerden toeslagenaffaire kwijtschelden

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de schulden bij de gemeente van erkende gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire worden kwijtgescholden. Het gaat om schulden bij gemeentelijke belastingen en het sociaal domein, die zijn ontstaan voor 1 januari 2021.

Kampen heeft van de Belastingdienst gegevens ontvangen van 58 gedupeerde ouders (inclusief partners) die voor kwijtschelding in aanmerking komen. De inning van de vorderingen was al gepauzeerd. Voor de gemeentelijke belastingen gaat het op dit moment om ongeveer € 6.000, voor het sociaal domein om ongeveer € 20.000. Gemeentes worden hierin gecompenseerd door het Rijk.

Veel gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben schulden gemaakt doordat ze in de financiële problemen kwamen door de terugvorderingen van de Belastingdienst. Behalve een compensatiebetaling van € 30.000 worden publieke, en op een later moment ook private, schulden kwijtgescholden. Dat werd in juni bekend gemaakt, maar de wet die dit regelt heeft vertraging opgelopen en wordt nog niet op 1 januari 2022 ingevoerd.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Ik ben blij dat we als gemeente nog een stap kunnen zetten op weg naar een oplossing voor de financiële problemen waar veel gedupeerden mee te maken hebben. We willen met het kwijtschelden van de schulden bij de gemeentelijke belastingen en het sociaal domein, bijdragen aan het herstellen van de schade die de ouders is aangedaan. We blijven daarnaast ook ondersteuning bieden en zoeken naar maatwerkoplossingen. We merken dat ouders het ingewikkeld vinden om hun weg te vinden in de informatie van de Belastingdienst, ook omdat er steeds nieuwe ontwikkelingen zijn. Daar helpen we bij. Daarnaast zetten we voorzieningen in die de gemeente al biedt, zoals ambulante begeleiding vanuit de Wmo of doorgeleiding naar schulddienstverlening.”

Meldpunt
Begin dit jaar stelde de gemeente een meldpunt in voor gedupeerden van de toeslagenaffaire kinderopvang in de gemeente Kampen. Samen met de gedupeerden die zich via deze weg gemeld hebben, is gekeken waar de gemeente ondersteuning kon bieden. Mensen kunnen zich nog steeds melden als ze ondersteuning nodig hebben. Dat kan via info@kampen.nl of even bellen via 14038.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *