Dorpsavonden IJsselmuiden op maandag 15 en woensdag 24 november

Dorpsavonden IJsselmuiden op maandag 15 en woensdag 24 november

Op maandag 15 en woensdag 24 november organiseert de gemeente Kampen weer 2 dorpsavonden in De Hoeksteen in IJsselmuiden. Doel van de avonden is inwoners te informeren over alle ontwikkelingen die er spelen in IJsselmuiden en op te halen wat er onder de inwoners van IJsselmuiden leeft. De dorpsavonden worden georganiseerd op initiatief van beide wijkwethouders Albert Holtland en Jan Peter van der Sluis en wijkverbinder Heidi Nieuwenhuis in samenwerking met de betrokken projectleiders van de gemeente en andere betrokken partijen.

Er speelt veel in IJsselmuiden. Om inwoners goed te kunnen informeren en voldoende ruimte te hebben voor vragen en interactie is ervoor gekozen om dit keer 2 avonden te organiseren. Beide avonden vinden plaats in De Hoeksteen en beginnen om 19.30 uur.

Aanmelden verplicht
Vanwege de huidige coronamaatregelen is er per avond plek voor maximaal 80 personen. Belangstellenden (voor 1 of beide avonden) wordt daarom verzocht zich aan te melden. Dat kan tot en met 10 november door een
e-mail te sturen naar wijkverbinderijsselmuiden@kampen.nl.

Dorpsavonden 15 november: over de toekomstige woningbouw in IJsselmuiden
De dorpsavond van maandag 15 november staat in het teken van de toekomstige woningbouw in IJsselmuiden. Er wordt informatie gegeven over de locaties Fuite, het Sonnenbergkwartier en Oosterholt Noord. Woningbouwcoöperatie Beter Wonen is aanwezig om informatie te geven over de bouwlocaties aan de Drostenstraat en Slenkstraat. Daarnaast komen deze avond thema’s als de huisvesting van arbeidsmigranten en oneigenlijk grondgebruik aan bod.

Programma:
19.15 uur Inloop
19.30 uur Opening avond door de wijkwethouders en toelichting op het woonbeleid
19.50 uur Fuite
20.05 uur Sonnenbergkwartier
20.20 uur Oosterholt Noord en scholenlocaties
20.30 uur Huisvesting arbeidsmigranten
20.40 uur Oneigenlijk grondgebruik
20.50 uur Drostenstraat en Slenkstraat door woningbouwcoöperatie Beter Wonen
21.00 uur Afsluiting
21.10 uur Mogelijkheid voor vragen/ napraten/ informatietafels
21.30 uur Einde avond

Dorpsavond 24 november: over het speelbeleid, recreëren, saneren en geschiedenis
De tweede avond, woensdag 24 november, gaat over uiteenlopende thema’s zoals het nieuwe speelbeleid, het strandpaviljoen Hanzezicht, het Fietsplan en Schans Buitenwacht. Daarnaast is de provincie Overijssel aanwezig om u te vertellen over de sanering van de Blekerijweg en is er informatie over het groot onderhoud aan de N760 (Grafhorsterweg).

Programma:
19.15 uur Inloop
19.30 uur Opening avond door wijkwethouders
19.40 uur Breder kijken naar spelen; inrichting van de buitenruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten
20.10 uur Strandpaviljoen Hanzezicht
20.20 uur Schans Buitenwacht
20.35 uur Fietsplan
20.50 uur Sanering Blekerijweg door Provincie Overijssel + info groot onderhoud N760 (Grafhorsterweg)
21.05 uur Afsluiting
21.10 uur Mogelijkheid voor vragen/ napraten/ informatietafels
Voor de liefhebber houdt stadsarcheoloog Alexander Jager aansluitend aan het plenaire deel een lezing over de oudste geschiedenis van IJsselmuiden. Aanmelden via e-mail wijkverbinderijsselmuiden@kampen.nl verplicht en vol = vol.
21.30 uur Einde avond

Let op: Als de coronamaatregelen worden aangepast, wordt het programma en/ of de toegankelijkheid hierop aangepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *