IJsselheem en gemeente tekenen koopovereenkomst voormalige HBS

IJsselheem en gemeente tekenen koopovereenkomst voormalige HBS
Foto © KampenLive

Vandaag ondertekenen IJsselheem en de gemeente Kampen de koopovereenkomst van de voormalige HBS aan het Engelenbergplantsoen. Om 9.00 uur zetten Karin Leferink, Raad van Bestuur IJsselheem, en wethouder Albert Holtland de handtekening.

Met de ondertekening verkoopt de gemeente Kampen de voormalige HBS aan IJsselheem. Het pand wordt gerenoveerd en gerestaureerd en er komen zorgappartementen voor ouderen.

IJsselheem: “Nieuwe zorgvormen en samenwerking als uitgangspunten”
Karin Leferink, Raad van Bestuur IJsselheem: “Met de aankoop van dit monumentale pand kan IJsselheem nieuwe huisvesting realiseren voor ouderen in de gemeente Kampen. Die huisvesting moet passend zijn voor de doelgroep en tegelijkertijd een waardevolle leefomgeving bieden. We kijken daarom naar nieuwe woonvormen tussen eigen huis en verpleeghuis in en zoeken de samenwerking op met partners. Deze zienswijze past binnen onze strategische koers voor de komende jaren.” Zo zullen er, naast cliënten van IJsselheem, ook cliënten van zorgorganisatie PGVZ gaan wonen. De zorg krijgt op vernieuwende wijze vorm. Bijvoorbeeld door een brede inzet van technologie, domotica en andere hulpmiddelen. De zorgverlening stimuleert én respecteert de eigen mogelijkheden van cliënten. Samenwerking tussen informele en formele zorg wordt vanaf de start met bewoners en hun familie afgesproken, zodat gezamenlijk een mooie invulling van de zorg tot stand komt.
Karin Leferink over het traject tot nu toe: “Bij de start van de gesprekken met de gemeente zagen we veel uitdagingen. Onze aanvankelijke gedachte was: ‘Het zal niet makkelijk worden, maar we gaan het serieus onderzoeken. In het daaropvolgende ontwikkeltraject zijn wij ondersteund door adviesbureau ABCNova. Nu vinden we simpelweg geen redenen meer om het niet te doen. We gaan met veel vertrouwen deze prachtige uitdaging aan. Het is een hele mooie ontwikkeling voor Kampenaren met een intensieve zorgbehoefte.”

Foto © KampenLive

Voortraject
Begin dit jaar besloot het college om de voormalige HBS aan het Engelenbergplantsoen voor € 1,- te verkopen aan IJsselheem. De realisatie van zorgwoningen is een mooie nieuwe bestemming voor de voormalige HBS en deze bestemming past ook binnen de kaders van het bestemmingsplan. De inrichting van de openbare ruimte rond de HBS zal in overleg met de ‘buren’ (organisaties, bedrijven en omwonenden) worden besproken. De afgelopen maanden zijn gebruikt voor het opstellen van de koopovereenkomst. De aandachtspunten die de gemeenteraad meegaf zijn hierin meegenomen.

Albert Holtland, verantwoordelijk wethouder: “Het leegstaande pand van de voormalige HBS is de afgelopen jaren gebruikt voor het project Ruimte voor de Rivier. In de tussentijd hebben we gezocht naar een nieuwe permanente bestemming. We zijn blij dat er nu zorgwoningen in komen. We hebben er veel vertrouwen in dat IJsselheem het pand zorgvuldig gaat restaureren en renoveren, zodat het over enige tijd weer in volle glorie kan schitteren.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *