Exploitatie zwembad De Steur voorlopig gegund aan Optisport

Exploitatie zwembad De Steur voorlopig gegund aan Optisport
Foto © KampenLive

Exploitant belooft ruimere openingstijden, nieuwe activiteiten en lagere tarieven.

De gemeente Kampen heeft besloten om het beheer en de exploitatie van zwembad De Steur voorlopig te gunnen aan Optisport. In totaal hebben vier marktpartijen meegedaan aan de aanbesteding voor het beheer en exploitatie van het zwembad per 1 januari 2022. De inschrijving van Optisport kwam na een uitgebreide kwalitatieve en financiële beoordeling als beste uit de bus.

Voorlopige gunning
Het betreft hier nog een voorlopige gunning. Als door de afgewezen kandidaten geen bezwaar wordt ingediend, wordt de opdracht 4 november definitief gegund en kunnen de contracten getekend worden. Bij definitieve gunning gaat Optisport de exploitatie van zwembad De Steur geheel risicodragend verzorgen voor een periode van 10 jaar.

Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage voor het zwembad komt jaarlijks op € 1.209.744. Dit bedrag valt hoger uit dan de huidige bijdrage, maar door hogere huurinkomsten draagt de gemeente vanaf volgend jaar per saldo minder bij aan het zwembad. De hoger uitvallende huurinkomsten hebben te maken met gewijzigde fiscale regelgeving voor sport.

Meest passende aanbieding
Volgens de beoordelingscommissie heeft Optisport de meest passende aanbieding gedaan, zowel qua prijs als kwaliteit. Bij de beoordeling is gekeken naar kwaliteitscriteria als de algemene opzet van het beheer en de exploitatie, het activiteitenaanbod, samenwerking met (maatschappelijke) organisaties, uitvoering van het onderhoud en de financiële onderbouwing van de aanbieding.

Wethouder Albert Holtland: “Ik ben blij dat er een goede en enthousiaste partij gevonden is voor de exploitatie van zwembad De Steur. Met ruimere openingstijden, nieuwe activiteiten en lagere tarieven verwacht ik dat De Steur een nieuwe impuls en aantrekkingskracht krijgt. Ik heb er alle vertrouwen in dat zorg gedragen wordt voor een soepele overgang van de exploitatie en dat bezoekers daar geen hinder van ondervinden. Iedereen die graag zwemt kan de komende jaren terecht in De Steur.”

Optisport exploiteert ook zwembad De Vrolijkheid in Zwolle en het Aat de Jonge zwembad in Dronten.

In mei van dit jaar is gestart met de Europese aanbesteding voor de langdurige exploitatie van zwembad De Steur. De gemeente moest op zoek naar een nieuwe exploitant, omdat Sportfondsen Kampen het contract met de gemeente had opgezegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *