Visieontwikkeling woningbouw Kampen Zuidwest van start

Visieontwikkeling woningbouw Kampen Zuidwest van start
Foto © KampenLive

Het college van burgemeester en wethouders van Kampen heeft afgelopen dinsdag ingestemd met het Ambitiedocument Kampen Zuidwest. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet om te komen tot de ontwikkeling van Kampen Zuidwest, dat voorziet in de bouw van circa 2.100 tot 2.500 woningen.

Het college heeft de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het Ambitiedocument zodat de raad hiermee de kaders vastlegt voor de Gebiedsvisie Kampen Zuidwest. De Gebiedsvisie wordt opgesteld in de periode november 2021 – juli 2022 in overleg met inwoners en stakeholders en stelt integrale ruimtelijke programmatische kaders voor de ontwikkeling van het gebied. In het najaar wordt hiervoor ook een participatieplan opgesteld zodat inwoners en stakeholders in het gebied nauw betrokken worden bij de uitwerking van de visie.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Kampen Zuidwest is al volop in ontwikkeling. Er wordt gebouwd aan het nieuwe dorp Reeve en in Het Onderdijks zijn de laatste projectmatige woningen in aanbouw. Voor het grootste deel van Zuidwest liggen er echter nog geen concrete plannen en als geheel ontbreekt het aan een integrale overkoepelende gebiedsvisie. Daarom is de tijd nu rijp om de volgende stappen te zetten in de verdere ontwikkeling van het gebied, met ruimte voor natuur, recreatie, woningbouw, bijbehorende voorzieningen en infrastructuur.”

In het Ambitiedocument zijn de volgende 10 leidende ambities geformuleerd:

1. Aantrekkelijker en completer Kampen
2. Voorzien in de woonbehoefte van de inwoners van Kampen
3. Bijdrage leveren aan de lokale en regionale woningbouwopgave
4. Versnellen van de woningbouw
5. Nieuwe stadsentree
6. Robuust groen en blauw raamwerk
7. Klimaatadaptief en natuurinclusief
8. Passend aanbod van voorzieningen
9. Adaptief ontwikkelen
10. Tegelijkertijd versnellen woningbouw en uitwerken visie

De gemeente Kampen en Consortium De Dijken BV werken samen aan de versnelling van de woningbouwontwikkeling in Kampen Zuidwest. De versnelling van Zuidwest is noodzakelijk om de ambitie van circa 400 nieuwe woningen per jaar in de gemeente Kampen waar te kunnen maken.

De samenwerkingspartners starten in november 2021 met het proces om te komen tot een Gebiedsvisie Kampen Zuidwest. Het ambitiedocument legt de ambities vast en stelt op hoofdlijnen kaders voor de ontwikkeling van Kampen Zuidwest. Hiermee geven gemeente en consortium samen inhoudelijk richting aan de uitwerking van de ambities en doelstellingen in de Gebiedsvisie Kampen Zuidwest. DeltaWonen heeft als betrokken woningcorporatie ook meegedacht, input gegeven op dit document en wordt betrokken bij de uitwerking van de Gebiedsvisie.

Consortium De Dijken bestaat uit BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Bemog Projektontwikkeling BV en Mateboer Projectontwikkeling BV.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *