Evaluatie parkeergarage Buitenhaven brengt waardevolle lessen voor de toekomst

Evaluatie parkeergarage Buitenhaven brengt waardevolle lessen voor de toekomst
Foto © KampenLive

‘Hadden er in de aanpak van de aanleg van de parkeergarage maatregelen getroffen kunnen worden waardoor de vertraging en de financiële schade beperkter waren geweest?’ Dit vroegen zowel college als gemeenteraad zich af en hebben daarom de aanleg van de parkeergarage intern laten evalueren door een onafhankelijk extern bureau. Geert Meijering: “Het is voor omwonenden en alle betrokkenen een heel heftige periode geweest. Dat ligt nu achter ons. Met deze evaluatie proberen we te kijken naar wat er voor de toekomst ten goede uit voort kan komen. Er zijn veel lessen uit te trekken voor volgende projecten. En dat gaan we ook zeker doen.”

De aanleg van de parkeergarage Buitenhaven werd geplaagd door incidenten. Zo heeft de bouw langdurig stilgelegen en kampte de garage ook na oplevering met mankementen. Dit alles leidde tot een aanzienlijke vertraging en daarmee ook tot een forse overschrijding van de kosten. Onderzoekers werd daarom de vraag gesteld of de sturing, de uitvoering en het toezicht anders had gekund of gemoeten waardoor dit had kunnen worden beperkt. Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau digipark.

Betere voorbereiding
De onderzoekers concluderen niet dat alles voorkomen had kunnen worden. Het project bleek in de praktijk complexer dan op voorhand was ingeschat en kreeg te maken met onvoorziene omstandigheden. Wel stellen zij dat als de gemeente het project beter had voorbereid en verankerd in de organisatie, de schade daarmee wellicht beperkt(er) had kunnen worden. Zo had vooraf beter nagedacht moeten worden over de risico’s en de juiste aanpak van dit project.

In control
Tegelijkertijd concludeerden de onderzoekers dat direct na het optreden van de incidenten de gemeente de regie goed en snel herpakt: ‘De gemeente nam haar verantwoordelijkheid en was in control over de situatie. Er was veel aandacht voor de communicatie en de omgeving, wat heeft bijgedragen aan een positiever verloop van het vervolg’, aldus de onderzoekers. De zorgvuldigheid die de gemeente in het kader van veiligheid hierbij betrachtte, kostte echter wel weer tijd en geld.

Lessen voor de toekomst
Wethouder Geert Meijering: “Als college hechten we enorm veel waarde aan het onderzoek en de lessen die we daaruit kunnen leren. Als organisatie hebben we de afgelopen periode al flinke stappen gezet op het gebied van risicomanagement en omgevingsmanagement. De aanbevelingen uit het rapport sluiten hier heel mooi bij aan”.
Nieuwe projecten, maar ook de lopende complexere projecten, gaan we tegen het licht houden om te kijken of de projectorganisatie voldoende stevig is en of de risico’s voldoende in kaart zijn gebracht. Medewerkers gaan we trainen in projectmatig werken en risicobeheersing. Ook willen we in gesprek met de raad over de uitkomsten van en het vervolg op deze evaluatie.”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *