College legt stedenbouwkundig ontwerp Sonnenbergkwartier voor aan de raad

College legt stedenbouwkundig ontwerp Sonnenbergkwartier voor aan de raad

Met de realisatie van het Kulturhus Sonnenburgh in IJsselmuiden in 2012 is een begin gemaakt met de uitbreiding van het voorzieningencluster rondom de Oosterlandenweg. Na de sloop van de voormalige manege in 2020 is de gemeente samen met projectontwikkelaar Loostad B.V. Vastgoedontwikkeling en woningbouwcorporatie Beter Wonen gestart met de gebiedsontwikkeling van het Sonnenbergkwartier.

Het plan is om hier in totaal 46 appartementen en grondgebonden woningen te realiseren. Daarnaast neemt de gemeente de nieuw te bouwen kerk voor de Hersteld Hervormde Gemeente (HHG) mee in de planontwikkeling. Het college legt een stedenbouwkundig ontwerp voor aan de raad. De raad vergadert hierover op 21 juni in de commissie RO en op 1 juli in de raadsvergadering. Bewoners en overige belangstellenden worden uitgenodigd om begin juli tijdens een informatiebijeenkomst hun vragen en eventuele zorgen bespreekbaar te maken. Meer informatie hierover volgt via de gemeentepagina in weekblad De Brug van 22 juni aanstaande.

Het Sonnenbergkwartier betreft het terrein tussen de Oosterlandenweg, Burgemeester van Engelenweg, Kerkepad, Oosterholtseweg en de voorzieningen aan Laanzicht. Door het dorpse karakter is het Sonnenbergkwartier geschikt voor appartementen en grondgebonden woningen. Het is de bedoeling om hier 15 sociale huurappartementen, 27 koopappartementen en 4 twee-onder-een-kap woningen te bouwen. Ook het realiseren van voldoende parkeerplaatsen maakt onderdeel uit van de plannen, evenals aandacht voor zaken als een gezonde leefomgeving, waterretentie, circulariteit, veiligheid en bereikbaarheid. In het stedenbouwkundig ontwerp is eveneens een oplossing gezocht voor de knelpunten rondom de bereikbaarheid in relatie tot het halen en brengen van leerlingen van en naar openbare basisschool Wonderwijs. Er wordt een veiliger, toegankelijker en overzichtelijker omgeving gerealiseerd door het instellen van eenrichtingsverkeer en het aanleggen van een kiss & ride strook. Ook de knelpunten rondom het bestaande parkeerterrein van het Kulturhus zijn meegenomen in de voorliggende ontwerpen. Zo is onder andere een inrit toegevoegd die de verkeersbewegingen beter spreidt in het gebied.

“Het Sonnenbergkwartier neemt een belangrijke plek in als het gaat om het versnellen van de woningbouw in onze gemeente. Met de bouw van appartementen dragen we bij aan de woningbouwopgave. Mede door de centrale ligging, dicht bij voorzieningen, verwachten we dat de locatie in trek zal zijn bij senioren. Zij laten als ze naar het Sonnenbergkwartier verhuizen, een andere woning achter. En dat biedt op zijn beurt weer mogelijkheden voor jongeren en starters op de woningmarkt”, aldus projectwethouder Albert Holtland.

De mening van de raad en de input van bewoners en overige belangstellenden neemt het college mee in het ontwerpbestemmingsplan dat naar verwachting in september ter inzage wordt gelegd. Daar kan iedereen zijn of haar zienswijze op indienen. Het streven is om het definitieve stedenbouwkundig ontwerp eind 2021 / begin 2022 door de raad vast te laten stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *