Zoektocht naar nieuwe exploitant van zwembad De Steur gestart

Zoektocht naar nieuwe exploitant van zwembad De Steur gestart
Foto © KampenLive

Europese aanbesteding van start

Gemeente Kampen start de Europese aanbesteding voor de exploitatie zwembad De Steur. Na een uitvoerig traject met belanghebbenden en de gemeenteraad heeft het college van B&W de aanbestedingsdocumenten voor de exploitatie van zwembad De Steur vastgesteld.

Deze documenten bevatten de procedurebeschrijving voor de aanbesteding, de inschrijvingseisen en de eisen die de gemeente aan de exploitant en de te voeren exploitatie stelt. Het gaat onder meer om eisen op het gebied van financiële draagkracht, openstelling en tarieven. Met de publicatie van deze documenten op CTM (www.ctmsolution.nl) is de zoektocht naar een nieuwe exploitant voor het zwembad gestart.

Nadat Sportfondsen Kampen vorig jaar de exploitatie heeft opgezegd is met hen overeengekomen de exploitatie tijdelijk voort te zetten tot 1 januari 2022. In de tussentijd is gewerkt aan het voorbereiden van de Europese aanbesteding van de exploitatie van het zwembad voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2031. Geïnteresseerden voor de exploitatie kunnen op basis van de gepubliceerde documenten en de daarin beschreven procedure een inschrijving te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *