Nieuwe inkoopstrategie voor Wmo-ondersteuning in Kampen

Nieuwe inkoopstrategie voor Wmo-ondersteuning in Kampen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwe inkoopstrategie voor de Wet maatschappelijke opvang (Wmo) vandaag ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Met behoud van ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben en aandacht voor keuzevrijheid wordt de in te kopen zorg straks over minder aanbieders verspreid. Dit levert een passender en overzichtelijker ondersteuningsaanbod op voor inwoners in Kampen.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Het uitgangspunt is en blijft dat iedereen in de gemeente Kampen de zorg moet kunnen ontvangen die hij of zij nodig heeft. Met de aanbieders die we straks contracteren, moeten we – samen met de hulp van iemands omgeving – elke hulpvraag binnen de Wmo kunnen oppakken. Daarbij raakt niemand kwijt wat hij of zij nodig heeft. Het kan wel zo zijn dat in sommige gevallen iemand anders de ondersteuning gaat verlenen. Door meer gebruik te maken van de sociale basis, dat is het persoonlijke netwerk om iemand heen en de voorzieningen die er in de wijk aanwezig zijn, is er minder maatwerk nodig. Dat is prettig voor de inwoner, omdat ondersteuning dichtbij huis mogelijk is en het is ook efficiënter. Zo slaan we twee vliegen in één klap.”

“Ook hebben we aandacht voor integraliteit, ofwel afstemming tussen hulpverleners, en het snel maar zorgvuldig inzetten van passende ondersteuning. We willen zorgaanbieders de mogelijkheid bieden om innovatieve oplossingen toe te passen.” Doel van de strategie is om de inkoop op een inhoudelijk passender en waarschijnlijk ook meer kostenefficiënte manier vorm te geven. Wethouder Van der Sluis vult aan: “Bovendien kan hiermee beter worden gestuurd op de kwaliteit van de te bieden zorg. Dat is uiteindelijk ook in het belang van de cliënt”

Vervolg
De inkoopstrategie gaat over de manier waarop gemeente Kampen Wmo-ondersteuning wil gaan inkopen, zoals huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en dagbesteding. Woningaanpassingen, hulpmiddelen en Wmo-vervoer (behalve naar de dagbesteding) vallen hierbuiten. De inkoopstrategie is afgeleid van het beleidskader ‘Scherp aan de wind’, dat het college juli 2020 heeft vastgesteld. De inkoopstrategie is op hoofdlijnen en zal dus nader uitgewerkt moeten worden.

Nadat de inkoopstrategie door de raad is vastgesteld, zal deze verder uitgewerkt worden. Hiertoe zullen ook gesprekken met zorgaanbieders plaatsvinden. Dat leidt, na aanbesteding, tot de daadwerkelijke inkoop van zorg, waarna ook cliënten op de hoogte gebracht zullen worden. Dat is op zijn vroegst rond de zomer van 2022.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *