Verkenners op pad voor maatschappelijke agenda Kampen

Verkenners op pad voor maatschappelijke agenda Kampen

Onder andere de samenwerking en communicatie met de Kamper samenleving kan beter.

Wat vind je belangrijk voor onze gemeente? Een ‘maatschappelijke agenda’, opgesteld door ‘verkenners’ uit de Kamper samenleving moet daar een antwoord op gaan geven. Dat is een van de aanbevelingen uit het rapport ‘Er zit méér in Kampen’ van onderzoeksbureau BMC. Het bureau onderzocht de afgelopen tijd de samenwerking tussen het college, de raad en de ambtelijke organisatie en de communicatie tussen het gemeentebestuur en de samenleving.

Burgemeester Bort Koelewijn: “BMC stelt vast dat er veel goed gaat in Kampen en dat er een balans is tussen de samenleving en het gemeentebestuur. Gelet op de grote uitdagingen waar Kampen de komende jaren voor staat, adviseert het bureau aan de gemeenteraad en het college uit hun comfortzone te komen en het aan te durven verkenners een maatschappelijke agenda te laten maken. Dat vraagt lef van de raad en het college.”

BMC concludeert dat gemeente Kampen, gemeten over een groot aantal indicatoren op verschillende terreinen, scoort boven het Nederlands gemiddelde. Zo scoort Kampen positief op indicatoren voor werkgelegenheid, woonlasten, onderwijs en veiligheid, zo staat in het rapport te lezen. Maar de samenwerking en de communicatie met de Kamper samenleving kan beter.

Maatschappelijke agenda
Een belangrijke aanbeveling van de onderzoekers is dat het gemeentebestuur in gesprek met de samenleving een maatschappelijke agenda voor Kampen ontwikkelt. Strategische opgaven zijn er bijvoorbeeld op het gebied van de versnelling van de woningbouw, de circulaire haven, energie en klimaat, een leefbare binnenstad en het behoud van een passend voorzieningenniveau in de kernen. Kortom, de komende jaren staat er meer dan voldoende op de agenda in gemeente Kampen. Dit soort vraagstukken kunnen niet worden aangepakt zonder de inbreng van de samenleving en een goede samenwerkingsrelatie met partijen buiten het stadhuis. “Wat vinden we als Kamper samenleving van belang voor de toekomst van onze gemeente? Een dergelijke ‘stadsagenda’ kan straks ook als bron dienen voor de verkiezingsprogramma’s voor maart volgend jaar.”

Tegelijkertijd constateert het onderzoeksbureau ook dat er aanleiding is om samen gericht verder te werken aan een beter samenspel tussen gemeente en samenleving. Dat is belangrijk, omdat de maatschappelijke opgaven waar Kampen voor staat steeds complexer worden. Op basis van de inzichten presenteert het onderzoeksbureau in het rapport een ‘werkagenda Fitte Democratie’ met aanbevelingen hoe het gemeentebestuur effectiever kan worden en de communicatie met de samenleving verder kan worden verbeterd.

Een stuurgroep onder leiding van de burgemeester zal binnenkort voorstellen doen aan de gemeenteraad, het college van b en w en aan de directie van de ambtelijke organisatie hoe met de aanbevelingen uit het rapport in de praktijk om te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *