GroenLinks stelt voorwaarden aan horeca op stadsstrandje

GroenLinks stelt voorwaarden aan horeca op stadsstrandje

GroenLinks Kampen stelde tijdens de raadsvergadering van woensdag 31 maart 2021 voorwaarden aan horeca op het strandje bij de stadsbrug. Een motie die we samen met ChristenUnie, CDA, Gemeentebelang Kampen en Kampen Sociaal indienden kreeg een raadsmeerderheid. Horeca vinden we op deze plek alleen aanvaardbaar wanneer die kleinschalig is en niet tot schade aan natuur leidt. Verder moeten ontwikkelingen meer dan nu in samenspraak met omwonenden plaatsvinden om zo overlast te beperken.

GroenLinks pleit al jaren voor veilige en schone stadsstrandjes. Raadslid Niels Jeurink: “Zeker bij warm weer merk je dat er een grote behoefte is aan strandjes als op Seveningen, bij de stadsbrug of bij de molen. Nu de zomers steeds warmer worden neemt die behoefte alleen maar toe. Maar dat moet natuurlijk wel veilig zijn en de natuur mag er niet onder te lijden hebben. Dat is een lastige opgave. We zijn niet per se tegenstander van horeca bij strandjes maar het plan van de ondernemer bij de stadsbrug vonden we te massaal. Dat gaat namelijk ten koste van de openbare ruimte en dat willen we zo min mogelijk.” Het compromis in de motie (500 vierkante meter plus ligterras) vindt GroenLinks fors omdat het strandje allereerst van en voor inwoners is. “We zijn dan ook blij dat wethouder Holtland op verzoek toezegde de omvang van het plan nog eens met de ondernemer te gaan bespreken”, vervolgt Jeurink.

Het stadsstrandje ligt in beschermd Natura 2000-gebied. De plannen mogen wat GroenLinks betreft dan ook niet ten koste gaan van de natuur. In de motie is aangegeven dat de gevolgen voor natuur onderzocht moeten worden en na afloop van de proefperiode van maximaal twee jaar geëvalueerd moeten worden. Voor de periode daarna heeft het college aan de ondernemer geen toezegging gedaan en ze zal dat ook niet doen. “We zijn blij met dat antwoord van wethouder Meijering op de vraag van GroenLinks. Daardoor heeft de gemeenteraad de handen vrij om na de evaluatie de horeca op het stadsstrandje al dan niet gewijzigd voort te zetten of juist te stoppen. Voor ons is dat erg belangrijk”, stelt Jeurink.

De realisatie van het stadsstrandje mag alleen met goede participatie en in samenspraak met omwonenden. “Ook dat is dus anders dan het proces tot nu toe”, besluit Jeurink. “Met de motie wilden we ook bereiken dat er meer met de wensen en bezwaren van omwonenden wordt gedaan. Dat zullen we kritisch volgen in de komende maanden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *