Hengelaarsvereniging Ons Vermaak creëert extra plekken voor nachtvissen

Hengelaarsvereniging Ons Vermaak creëert extra plekken voor nachtvissen

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – Karpervissers kunnen al jarenlang bij de diverse kolken van Hengelaarsvereniging Ons Vermaak hun hart ophalen. ‘Steeds vaker vangen ze er vissen van twintig kilo of meer’, vertelt voorzitter Renko van Bodegraven. Om deze groep vissers extra tegemoet te komen, heeft de vereniging nu een drietal kolken opengesteld voor nachtvissen. Daarnaast mag er aan een zestal wateren voortaan ook met een derde hengel worden gevist.

De uitbreiding van de nachtviswateren behelst de Blazerkolk (bij Palland/Onderdijks), de Woonwagenkolk (naast het Viaa) en de Molenkolk (aan de rechterzijde van het gemaal tot aan de sloot). De uitbreiding van de derde hengelvergunning is voor de Bosjessteegkolk, de Zuiderwaardkolk, de Dompekolk, de Molenkolk, de Blazerkolk en voor het Stadspark. Voor het nachtvissen én voor het vissen met een derde hengel, moet wel een (extra) vergunning worden aangevraagd. Inmiddels telt Hengelaarsvereniging Ons Vermaak meer dan vierduizend leden. Volgend jaar bestaat de vereniging maar liefst honderd jaar.

‘Leuk voor de jeugd’
Van Bodegraven merkt dat vooral de jeugd steeds actiever aan het vissen is. ‘Om hen ook de kans te geven om te nachtvissen, hebben we als vereniging besloten om het aantal nachtvisplekken uit te breiden. Juist voor deze groep vissers is het ideaal dat we kolken nabij de stad hebben aangewezen.’ Immers, zo redeneert de voorzitter, ouders kunnen gemakkelijk even langsgaan en checken of het goed gaat. Ook voor de jongeren zelf is het een fijn idee om niet ergens buitenaf te zitten. ‘Heel veel jongeren willen graag eens ervaren hoe het is om te nachtvissen. Dat kan nu heel mooi bij onze kolken nabij de stad.’ De Blazerkolk en de Woonwagenkolk zijn ideaal. ‘Bovendien zijn hier geen huizen in de nabijheid, dus omringende bewoners hebben ’s nachts geen last van piepers die afgaan omdat de vissers beet hebben.’

Ook bij de Molenkolk mag voortaan ’s nachts worden gevist. Al is die ruimte wel beperkt. ‘Het mag daar alleen aan de rechterzijde van het gemaal, tot aan de sloot; dus tegenover het daar staande huis.’ Dit huis is nu nog onbewoond, maar inmiddels al wel verkocht, zo weet de voorzitter. ‘Om problemen te voorkomen, mag er daarom alleen aan de overzijde ‘s nachts worden gevist. Want tenslotte wordt niemand er vrolijk van om midden in de nacht door die gillende piepers gewekt te worden.’ Behalve dan natuurlijk de nachtvisser zelf, die een flinke karper hoopt binnen te slepen. ‘We gaan daarom hier, in het pompeveld, drie hele mooie nachtvisstekken aanleggen.’

Pilotproject
Het heeft volgens hem best wel wat voeten in de aarde gehad om de veranderingen door te voeren. ‘Er is flink wat discussie binnen de vereniging geweest. Tenslotte moet je rekening houden met eventuele overlast.’ Daarom wordt gesproken van een ‘pilot’. ‘Voornoemde wateren zijn zeer geschikt voor het nachtvissen. Dat gaan we nu een jaar aankijken’, gaat hij verder. ‘Mochten er zich problemen voordoen, dan kunnen we de beslissing weer terugdraaien.’ Toch is hij van mening dat de vissers hier zelf een grote rol in kunnen spelen. ‘Wanneer zij rekening houden met de omgeving én met elkaar, dan kunnen deze plekken hele mooie en populaire nachtvisstekken worden. Ons doel als vereniging is heel simpel: zorgen voor veiligheid langs de waterkant, en voor het creëren van zoveel mogelijk viswater zodat jong en oud hun hobby kunnen uitoefenen. Niet meer, niet minder.’
Omdat het vissen aan het Noorddiep steeds populairder wordt, wil Ons Vermaak ook hier twee nieuwe steigers plaatsen waar straks ook in de nacht gevist kan worden.

Derde hengelvergunning
De uitbreiding van de derde hengelvergunning is voor de Bosjessteegkolk, de Zuiderwaardkolk, de Dompekolk, de Molenkolk, de Blazerkolk en voor het Stadspark. ‘Karper- en snoekvissers zijn mensen die graag met drie hengels vissen’, vertelt hij. Lange tijd wilde men er binnen de vereniging niet aan om voor de zes voornoemde wateren een derde hengelvergunning toe te staan. De gedachte was dat vissers elkaar in de weg zouden zitten, dat ze in elkaars lijnen vast zouden komen te zitten en dat een derde hengelvergunning zo alleen maar voor meer chaos zou kunnen zorgen. ‘Maar als verenging mag je er toch ook vanuit gaan dat vissers weten hoe ze rekening met elkaar moeten houden…’ Lachend: ‘Al is het natuurlijk gek dat vissers nooit aan hun eigen waterkant vissen, maar het liefst de lijnen helemaal naar de andere kant van de kolk gooien.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *