Zwembad De Steur voorlopig open met SFK als tijdelijke exploitant

Zwembad De Steur voorlopig open met SFK als tijdelijke exploitant
Foto © KampenLive

De gemeente Kampen sluit een contract met Sportfondsen Kampen (SFK) voor de tijdelijke exploitatie van zwembad De Steur voor de periode 1 november 2020 tot en met 31 december 2021. De tijdelijke exploitatie heeft geen gevolgen voor de bezoekers van het zwembad. Het zwembad blijft vanaf 1 november gewoon open en wordt niet tijdelijk gesloten.

Marktconsultatie
De afgelopen periode heeft de gemeente een marktconsultatie gehouden en met 4 partijen gesprekken gevoerd over hoe zij aankijken tegen een tijdelijke exploitatie van het zwembad. Een van de partijen waarmee gesproken is, is SFK, de huidige exploitant van De Steur. De visie en de afgegeven financiële indicatie waren voor het college reden om met SFK de onderhandelingen te starten voor de tijdelijke exploitatie. Het college van B&W is van mening dat de aanbieding van SFK qua kwaliteit en prijs het meest aansluit bij de wensen van de gemeenteraad. Financiële duidelijkheid, een risicodragende exploitatie en zo min mogelijk gevolgen voor de inwoners en verenigingen die gebruik maken van het zwembad zijn de aandachtspunten die de gemeenteraad het college heeft meegegeven voor de zoektocht naar een tijdelijke exploitant.

Nu de huidige exploitant SFK ook de tijdelijke exploitatie op zich gaat nemen, geeft dit ook rust voor het personeel en hoeft het zwembad niet tijdelijk gesloten te worden. De bedrijfsvoering kan gecontinueerd worden.

Risicodragende exploitatie
SFK gaat de tijdelijke exploitatie geheel risicodragend verzorgen met een concerngarantie van het moederbedrijf Sportfondsen Deelnemingen BV. Hierdoor heeft de gemeente tot 1 januari 2022 zekerheid dat het zwembad open blijft.

Tussen de gemeente en SFK wordt een nieuwe tijdelijke overeenkomst gesloten, waarin ook risico’s als gevolg van eventuele coronamaatregelen tot en met 31 december 2021 afgedekt zijn voor de gemeente. De meerkosten voor de gemeente ten opzichte van de oude bijdrage aan de exploitatie bedragen circa € 500.000 voor 14 maanden, de duur van de tijdelijke overeenkomst.

Inmiddels is gestart met de voorbereiding van de Europese aanbesteding voor de langdurige exploitatie van zwembad De Steur vanaf 1 januari 2022.

Aanleiding
Per 1 mei 2020 heeft Sportfondsen Kampen het huidige contract met de gemeente voor de exploitatie van zwembad De Steur opgezegd, omdat zij aangaven niet langer het zwembad rendabel te kunnen exploiteren met de bestaande exploitatiebijdrage van de gemeente. Dit houdt in dat op 1 november 2020 het huidige contract met SFK afloopt. Aangezien een Europese aanbesteding veel tijd in beslag neemt, was de gemeente genoodzaakt om op zoek te gaan naar een tijdelijke exploitant om het zwembad open te kunnen houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *