Gemeente Kampen maakt invulling bezuiniging WijZ en De Kern bekend

Gemeente Kampen maakt invulling bezuiniging WijZ en De Kern bekend
Foto © KampenLive

Gemeente Kampen en de stichtingen WijZ (Welzijn) en De Kern presenteren vandaag de invulling van de taakstelling die het college van burgemeester en wethouders in juni heeft opgelegd. Beide stichtingen moeten samen in 2021 twee ton bezuinigen.

In overleg met de stichtingen wordt ongeveer een ton bespaard op huisvesting en nog eens een dergelijk bedrag op de uitvoering van taken. Deze bezuinigingen hebben gevolgen voor voorzieningen voor de inwoners van de gemeente Kampen. Maar er is samen goed nagedacht om die gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Door de gekozen aanpak vallen de bezuinigingen op plekken waar deze het minste pijn doen voor de inwoners van de gemeente Kampen en zij zoveel mogelijk worden ontzien.

De afgelopen periode zijn de Gemeente, WijZ en De Kern in overleg geweest over mogelijkheden voor concrete besparingen. Daarbij is steeds gekeken hoe de consequenties voor (kwetsbare) inwoners zo klein mogelijk kunnen blijven. Daarmee is samen een evenwichtig pakket van maatregelen opgesteld. De bezuinigingstaakstelling is aan de beide organisaties gezamenlijk opgelegd, omdat beide stichtingen onder dezelfde organisatie vallen (Dimence Groep) en de werkzaamheden in elkaars verlengde liggen.

Bezuiniging op huisvesting
De belangrijkste verandering op het gebied van huisvesting is dat de locatie Burgwal 45 door WijZ en de Kern wordt verlaten. Dat kan doordat op de andere locaties van de beide stichtingen ruimte ontstaat door minder activiteiten en meer thuiswerken. Voor de inwoners van Kampen betekent dit dat zij niet meer terecht kunnen op de Burgwal voor ondersteuning, maar nog wel bij de drie andere locaties van WijZ (’t Ukien, Bregittenweg 40 en The Take (’t Meer). Uiteraard blijven inwoners en vrijwilligers van harte welkom bij WijZ en De Kern. Zij kunnen daar nog altijd voor de nodige ondersteuning terecht.

Bezuiniging op taken
Het andere deel van de bezuiniging wordt ingevuld door onder andere taken te verschuiven. Als gevolg daarvan kunnen bijvoorbeeld de grotere betaalde organisaties die met vrijwilligers werken, op minder ondersteuning rekenen. In de tweede plaats gaan er activiteiten stoppen die andere organisaties ook (kunnen) organiseren, met name in het ouderenwerk. De bovenliggende doelstelling, het bestrijden van eenzaamheid, blijft echter nadrukkelijk belangrijk. Wijz en De Kern zullen zich daar samen met de gemeente actief op blijven inzetten, onder meer met het nieuwe programma ‘Eén tegen eenzaamheid.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *