Zilveren legpenning van de gemeente Kampen voor de heer G.J. Brouwer

Zilveren legpenning van de gemeente Kampen voor de heer G.J. Brouwer

Vandaag zaterdag 31 oktober reikte burgemeester Bort Koelewijn de zilveren legpenning van de gemeente Kampen uit aan de heer G.J. Brouwer. De zilveren legpenning werd aan hem uitgereikt tijdens zijn afscheidsbijeenkomst bij Stichting Present. Vanwege de coronamaatregelen vond het afscheid in kleine kring plaats.

De heer Brouwer kreeg de zilveren legpenning als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet op het sociaal maatschappelijk vlak en dan met name zijn vrijwillige inzet bij stichting Present en zijn rol binnen het diaconaal platform van de gemeente Kampen.

Bij Stichting Present is de heer Brouwer vanaf 1999 actief als vrijwilliger en was hij tot en met oktober 2020 voorzitter van het bestuur. De heer Brouwer stond aan de wieg van Stichting Present Kampen. Sinds die periode zijn er in de gemeente Kampen in de afgelopen 10 jaar ontelbare groepen, matches, projecten, vrijwilligers geweest die een verschil hebben gemaakt in het leven van een hulpontvanger of een groep, die zelf over onvoldoende netwerk, gezondheid en/of financiën beschikten om de klus of de activiteit zelfstandig te organiseren of uit te voeren.

De heer Brouwer heeft een grote rol gespeeld als verbinder. Hij heeft zich de afgelopen 10 jaar ingezet voor Stichting Present Kampen als verbindende factor naar gemeente, kerken en bedrijven. Verder heeft hij zich veelvuldig ingezet als groepenbegeleider.

Naast zijn rol binnen Stichting Present, heeft de heer Brouwer veel betekend voor het diaconaal platform in de gemeente Kampen. De heer Brouwer heeft zich ook hier een verbinder getoond, door samen met verschillende kerken het diaconaal platform op te richten. Binnen de Eudokiakerk te Kampen is hij onder andere ouderling en diaken geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *