Nieuwe voorzieningen IJsselkade voor riviercruiseschepen

Nieuwe voorzieningen IJsselkade voor riviercruiseschepen

Het college van B&W wil nieuwe water- en stroomvoorzieningen realiseren aan het bovenstroomse deel van de IJsselkade voor riviercruiseschepen. De huidige voorzieningen zijn verouderd. Riviercruiseschepen hoeven dan niet langer gebruik te maken van eigen dieselgeneratoren die stank- en geluidsoverlast veroorzaken, maar kunnen gebruik maken van walstroom. Met deze milieuvriendelijke investering komt het college tegemoet aan klachten van omwonenden van de IJsselkade. Ook zorgen de nieuwe voorzieningen er voor dat Kampen aantrekkelijk blijft voor rederijen om aan te meren.

Aanleiding
Vorig jaar heeft de gemeenteraad van Kampen het college opdracht gegeven om onderzoek te doen naar welke voorzieningen nodig zijn om blijvend riviercruiseschepen te kunnen ontvangen en tegelijkertijd de overlast voor omwonenden te beperken. Aanleiding voor dit onderzoek is het verzoek van een aantal omwonenden van de IJsselkade om iets te doen aan de stank- en geluidsoverlast die de dieselgeneratoren van deze cruiseschepen veroorzaken.

Uitkomsten onderzoek
Uit het onderzoek, uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau, blijkt dat het wenselijk is om te investeren in een zogeheten 630kVA trafostation, 4 walstroomkasten en een wateraansluiting om onze voorzieningen op peil te houden. De kosten voor deze voorzieningen bedragen € 462.000,–. Het college neemt deze aanbeveling over.

De huidige stroomvoorzieningen zijn verouderd en niet geschikt als stroomvoorziening voor de riviercruiseschepen. Het realiseren van walstroom is een milieubewuste en duurzame investering. Bovendien wordt de overlast die omwonenden van de IJsselkade ondervinden drastisch beperkt, omdat er geen gebruik meer gemaakt hoeft te worden van dieselgeneratoren.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Het college realiseert zich dat het om een forse investering gaat. Aan de andere kant moeten we ook niet vergeten dat we jaarlijks met 100 tot 150 schepen veel inkomsten binnen krijgen via liggelden en toeristenbelasting. Dit zijn directe inkomsten voor de gemeente. Ook gaan we vanaf 2021 reserveringkosten in rekening brengen bij rederijen om de voorzieningen deels te bekostigen.”

Wethouder Geert Meijering vult aan: “Het aantal riviercruises neemt toe in de gemeente Kampen, onder andere door actieve marktbewerking van Kampen Marketing. Ook elders in Nederland is dit een groeiende sector. Passagiers van cruiseschepen zorgen ook voor bestedingen in onze binnenstad. Dit komt ten goede aan onze lokale economie.”

Om de groei van het aantal cruiseschepen dat naar Kampen komt goed op te kunnen vangen, past de gemeente ook de regels van de Kaderegeling aan. In de maanden april tot en met september is het bovenstroomse deel van de IJsselkade vanaf volgend jaar exclusief beschikbaar voor rivier cruiseschepen (met uitzondering van de steiger waar onder andere Havana ligt). Ook wordt in de regeling opgenomen dat het gebruik van dieselgeneratoren verboden is.

De gemeenteraad buigt zich in december over het voorstel om het benodigde budget voor de nieuwe voorzieningen beschikbaar te stellen en over de aanpassingen in de verordening Haven- en kadegelden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *