COA vraagt vergunning aan voor opvang ‘Kamper’ ontheemden aan Hilbert van Dijkstraat

COA vraagt vergunning aan voor opvang ‘Kamper’ ontheemden aan Hilbert van Dijkstraat

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aangekondigd dat het een vergunning zal aanvragen bij de gemeente Kampen om een kleine groep gezinnen en statushouders op te vangen in het leegstaande pand van Triade Vitree aan de Hilbert van Dijkstraat. Deze opvang zal aanvankelijk voor twee jaar zijn en zal ongeveer 48 volwassenen en kinderen omvatten, die momenteel verblijven aan de Industrieweg in Kampen en al geïntegreerd zijn in de lokale gemeenschap.

Omwonenden zijn geïnformeerd over de plannen en zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst om hun vragen en zorgen te bespreken.

Het COA heeft nog steeds te maken met een tekort aan opvanglocaties, en binnenkort zal de kleinschalige tijdelijke noodopvang aan de Industrieweg sluiten. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen staat positief tegenover deze plannen en wil samenwerken met het COA om een humane opvang te bieden aan vluchtelingen, waarbij ook de belangen van de lokale gemeenschap worden behartigd.

Wethouder Jan Peter van der Sluis benadrukt het belang van het bijdragen aan een goede opvang: “We vinden het onze menselijke en maatschappelijke plicht om bij te dragen aan humane opvang van vluchtelingen én ervoor te zorgen dat de opvang zowel voor hen als voor onze inwoners goed verloopt.”

De nieuwe opvanglocatie moet voldoen aan de succesvolle Kamper voorwaarden die ook golden voor de locatie aan de Industrieweg, waaronder kleinschaligheid en een zerotolerancebeleid. Daarnaast wordt er een klankbordgroep opgericht waarin maatschappelijke organisaties en vrijwilligers betrokken worden.

Door de bewoners in Kampen te laten blijven, kunnen zij hun integratieproces voortzetten. Van der Sluis benadrukt: “Het is onmenselijk om hen weer afscheid te laten nemen en te laten verhuizen.”

Het COA heeft het pand aan de Hilbert van Dijkstraat als meest geschikte optie geselecteerd na een uitgebreide zoektocht. De verwachting is dat de vergunningaanvraag zal worden gehonoreerd en dat de bewoners naar verwachting in mei/juni hun intrek kunnen nemen na beperkte werkzaamheden.

Met het oog op de sluiting van de noodopvanglocatie aan de Industrieweg is het COA al begonnen met het verhuizen van bewoners die niet in Kampen blijven. Na een overgangsperiode zal deze locatie definitief sluiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *