Plannen voor werkschuur op plek voormalige kerk Jehova’s Getuigen in het Groene Hart

Plannen voor werkschuur op plek voormalige kerk Jehova’s Getuigen in het Groene Hart

Het college van B&W van Kampen heeft in principe ingestemd met het realiseren van een werkschuur op de locatie aan de Korteweg 3 in het Groene Hart, waarbij de voormalige kerk van de Jehova’s Getuigen Kampen voor een gedeelte wordt hergebruikt. Wel moeten de initiatiefnemers aan een aantal voorwaarden voldoen. De gemeente vraagt om duurzaamheid en circulariteit. Het college vraagt de initiatiefnemers daarom om met een aangepast plan te komen voor gedeeltelijke sloop en hergebruik van materialen.

Met de werkschuur willen de initiatiefnemers (Scouting Hanzeluiden, Jongerencentrum ’t Ukien, Voedselbos en Natuurspeelplaats) een plek creëren waar activiteiten uitgevoerd worden die passen in Het Groene Hart, zoals bezigheden rondom natuureducatie en -beleving. Mensen die in het park actief zijn, kunnen de werkschuur gebruiken als plek voor onderhoud aan gereedschap en kleine klussen. Ook kan de plek dienen als plek voor ambulant jongerenwerk en zorgt het voor extra opslagruimte voor grotere projecten.

Het college staat positief tegenover de plannen. “Het is een mooie aanvulling op en uitbreiding van de huidige activiteiten van de initiatiefnemers”, aldus wethouder Wonink. Omdat de werkschuur gepland is op de plek van het oude gebouw aan de Korteweg 3 biedt dit kansen om deze gedeeltelijk her te gebruiken.

Het Groene Hart ontwikkelt naar een prachtige groene omgeving waarin allerlei buitenactiviteiten mogelijk zijn. Van sport en spel, naar recreëren en verblijven. Het project Het Groene Hart is een initiatief van 15 partijen, voornamelijk de gebruikers van stadspark.
Een van de wensen van inwoners is het vergroenen van het Groene Hart en het park meer beleefbaar maken. Hiervoor hebben inwoners zelf een plan gemaakt, wat door de gemeente is overgenomen en wordt uitgevoerd.

Met haar besluit vraagt het college de initiatiefnemers om haar plannen aan te passen, omdat het college het ingediende voorstel voor wat betreft de oppervlakte van de werkschuur te groot vindt. Voor de initiatiefnemers betekent dit vertraging en hogere kosten, waardoor het plan minder haalbaar en duurzaam wordt. Komende tijd zal uit moeten wijzen of gedeeltelijk hergebruik van Korteweg 3 haalbaar is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *