Bomen krijgen naam terug

Bomen krijgen naam terug

KAMPEN – In 2010 werden 100 bijzondere bomen in het Stadspark voorzien van een naamplaatje met de Latijnse en Nederlandse naam. Het was een geschenk van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Veel bordjes zijn inmiddels vernield of verdwenen.

Wat resteert zijn nog slechts een paar bordjes. Hart voor Kampen vroeg aan het college om opnieuw bijzondere bomen te voorzien van de naam en een QR-code. Via de code kan men dan informatie vinden over betreffende boom. Op die manier kunnen inwoners beter betrokken worden bij de betekenis van de bomen en kan de interesse voor bomen en natuur verder worden opgewekt.

Het college heeft ons voorstel overgenomen. Nog dit jaar zullen de naamplaatjes opnieuw verschijnen aan bijzondere bomen in het stadspark. Ook zal er een QR-code komen voor meer informatie en bijzonderheden. Dat heeft een iets langere voorbereidingstijd. Deze zullen dan ook gefaseerd worden ingevoerd. De codes zullen worden gecombineerd met een wandelroute.

Bomen en groen in de stad leveren veel positieve effecten op voor de leefomgeving. Ze verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding, beperken de opwarming van de stad en dragen bij aan een betere luchtkwaliteit. Daarnaast bieden ze nestgelegenheid voor vogels, en dienen als geleiding van vleermuizen. Ze vormen een groeiplaats voor paddenstoelen, mossen, schimmels en bomen leveren vruchten voor mensen en dieren. Kortom, bomen zijn erg belangrijk voor mens en dier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *