College stelt raad voor bestemmingsplan Kennedylaan 4 vast te stellen

College stelt raad voor bestemmingsplan Kennedylaan 4 vast te stellen
De Voormalige Bibliotheek (Foto © KampenLive)

Het college van B&W van de gemeente Kampen heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Woonwijken Kampen, 6e herziening Kennedylaan 4’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt woningbouw mogelijk op de oude bibliotheeklocatie aan de Kennedylaan 4. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, kan de omgevingsvergunning verleend worden.

Het college is van mening dat het ingediende stedenbouwkundig ontwerp van de initiatiefnemers (BPDI Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en woningcorporatie deltaWonen) een goede invulling is voor deze locatie en past binnen de omgeving.

Aan de rand van de historische binnenstad en het stadspark gaat BPD in samenwerking met de woningcorporatie deltaWonen 29 sociale huurappartementen, 14 middeldure koopappartementen en 9 dure koopappartementen realiseren. Het stedenbouwkundig ontwerp voor het complex bestaat uit twee geschakelde gebouwen met in het midden een onderdoorgang voor voetgangers.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn in totaal 27 zienswijzen tegen het plan ingediend. Alle ingediende zienswijzen zijn ontvankelijk (voldoen aan de vereisten om ze in behandeling te nemen), maar zijn beoordeeld als ongegrond. De gemeenteraad neemt naar verwachting in juli een besluit over het bestemmingsplan.

Wethouder voor Wonen, Jan Peter van der Sluis: Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om te zorgen voor voldoende (betaalbare) woningen voor haar inwoners. Het college betreurt het dat de beoogde ontwikkeling geleid heeft tot zoveel zienswijzen, maar is van mening dat het ingediende ontwerp goed past tussen de appartementencomplexen Parkstaete en Coeborgh. Voor dit woningbouwplan zijn verschillende bijeenkomsten geweest, waarbij er geluisterd is naar de omwonenden en andere belanghebbenden. Zo wordt een deel van het complex 1 verdieping lager dan oorspronkelijk gepland en wordt de toegang naar de appartementen verplaatst naar de Kennedylaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *