Kampen zet in op veiligere, makkelijkere en aantrekkelijkere fietsroutes met nieuw fietsplan

Kampen zet in op veiligere, makkelijkere en aantrekkelijkere fietsroutes met nieuw fietsplan

Het gemeentebestuur van Kampen heeft ingestemd met een ambitieus Fietsplan dat de komende jaren moet zorgen voor veiligere, makkelijkere en aantrekkelijkere fietsroutes in de gemeente. Het plan is ontwikkeld in samenwerking met inwoners en belanghebbenden en heeft als doel om het fietsen in Kampen te stimuleren en zo bij te dragen aan een bereikbare, leefbare, gezonde, inclusieve en vitale gemeente.

Uit een fietsenquête onder 1.058 respondenten blijkt dat de fietsroutes en fietspaden in de gemeente Kampen gemiddeld met een 7,3 worden beoordeeld. Het Fietsplan 2030 bouwt voort op deze goede score en wil het fietsnetwerk in de gemeente verkeersveiliger, aantrekkelijker en toekomstvaster maken. De fiets krijgt daarbij nadrukkelijker de ruimte binnen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en er worden nieuwe fietsverbindingen gerealiseerd. Ook worden bestaande fietsroutes verbeterd en verbreed en wordt het fietsparkeren bij voorzieningen en in de binnenstad verder vormgegeven.

Het gemeentebestuur wil het fietsgebruik in Kampen verder stimuleren om zo bij te dragen aan een bereikbare, leefbare, gezonde, inclusieve en vitale gemeente. Daarbij is de ambitie om de fiets het meest aantrekkelijke vervoermiddel te laten zijn in de kernen van de gemeente. Het Fietsplan 2030 is ontwikkeld in samenspraak met bewoners en belanghebbenden. Hun inbreng is gebruikt voor de verdere uitwerking en aanscherping van het plan.

Het Fietsplan wordt in mei besproken in de gemeenteraad van Kampen. Het gemeentebestuur is trots op het plan en de wijze waarop het tot stand is gekomen. Wethouder Richard Boddeus, zelf een fietsliefhebber, ziet het als een verrijking en uitbreiding van de nu al prachtige en fietsrijke stad. Hij is ervan overtuigd dat het plan niet alleen voor inwoners, maar ook voor (potentiële) toeristen een aantrekkelijkere fietsbeleving zal opleveren. Onder het motto ‘Fietsen met ruimte voor elkaar’ zal de gemeente de komende jaren dan ook flink investeren in het fietsen en de fietsinfrastructuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *